Januar 1951

Image 5-1-1951
5-1-1951 Det nye kapel indviet. Det nye kapel ved Rinkenæs Korskirke er nu endelig blevet indviet og taget i brug. Kapellet er tegnet af Kgl. Bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense, og det er opført af Bygmester Hans Rose, Rinkenæs.

Image 7-1-1951
9-1-1951 Flytter teknisk skole til den tidligere tyske skole? Der er udsigt til, at gymnastiksalen i den tidligere tyske skole, nu vil blive bygget om til 4 klasseværelser til Teknisk Skole. Skolen har for tiden lokaler på kommuneskolen, men på grund af stærkt stigende elevtal, er pladsen ved at være utilstrækkelig. Bygningens skolelokaler vil blive indrettet som Politigård.

Image 11-1-1951
11-1-1951 50 År.  En af Gråsten Bys dygtige og initiativrige forretningsmænd, købmand A. Johansen, Magasin du Nord, fylder idag 50 år. Han er født og opvokset i Gråsten som søn af afdøde købmand I. C. Johansen og Hustru. Han overtog faderens forretning i 1930, og har siden med stor dygtighed videreført og udvidet denne.

Januar 1951
A. Johansen, 1948 (B1081)

12-1-1951 Hotel Gråsten solgt. Hotel Gråsten er blevet solgt ved tvangsauktion på Domhuset til hotelforpagter H. O. Riistofte, Rødding, for 185.100 kr.

Image 14-1-1951
14-1-1951 Sognerådet drøfter indlemmelsessagen. Rinkenæs Sogneråd har på sit møde drøftet indlemmelsessagen som den ligger i øjeblikket. Da prøvevalget 28. december ikke skabte en klar afgørelse, vedtog rådet at der, hvis Gråsten Sogneråd ikke kunne blive enig om "Færgevejsgrænsen",  ikke var grund til at ønske sagen fremmet i Indenrigsministeriet.

Image 16-1-1951
20-1-1951 Dødsfald. En af Gråsten bys borgere fhv. skotøjshandler Heinrich Jørgen Bock, er efter få dages sygdom afgået ved døden, 68 år gammel.

Image 21-1-1951
24-1-1951 Transmission fra kirken. Formiddagsgudstjenesten den 4. februar i Rinkenæs Kirke, vil blive udsendt af Statsradiofonien. Provst Beyer prædiker. Før gudstjenesten fortæller museumsinspektør mag. art. Victor Hermansen om Rinkenæs kirke.

Image 28-1-1951
30-1-1951 Spejdertroppens forældremøde. Gråsten Spejdertrop har afholdt forældremøde på Folkunghus. Tropsfører O. Rasmussen oplyste at troppen nu tæller 23 aktive spejdere, som er opdelt i 3 patruljer. Ulveflokføreren P. Frydendal berettede om god fremgang for ulvene.