Marts 1951

Image 28-2-1951
3-3-1951 Ny Stationsmester. Fra 1. april er stationsmester Nic Iversen, Bjerndrup, udnævnt til stationsmester i Rinkenæs.

Image 4-3-1951
8-3-1951 Vinterfeset og revy. Lørdag aften afholdt Gråsten Boldklub en vellykket vinterfest på Hotel Gråsten. Der indledtes med lokal revy der gjorde stor lykke, og man glædede sig over det smukke og vellignende bagtæpper med partier fra Torvet og Slottet.

Image 6-3-1951
6-3-1951 Generalforsamling i Gråsten Bank. Gråsten Bank afholdt lørdah eftermiddag en velbesøgt generalforsamling på Hotel Gråsten. Formanden, gårdejer J. Lauesgaard, Gråsten Herregård, bød velkommen og indledte med nogle smukke mindeord om bankens gamle bestyrelsesmedlem, Kresten Iversen, Avnbøl, som er død siden sidste generalforsamling.
Bankdirektør Anker Nissen aflagde beretning.

Image 9-3-1951
14-3-1951 Generalforsamling i Sygekassen. Adsbøl, Gråsten og Rinkenæs sogns sygekasse afholdt søndag eftermiddag generalforsamling på Fr. Johannsens Gæstgivergård. Formanden, murer P. Æbelø, Alnor, bød velkommen, og aflagde beretning. Der er nu 3095 ydende medlemmer, en fremgang på 65.

Image 14-3-1951
18-3-1951 Sogneværn. På Rinkenæshus har der været afholdt møde for at få oprettet et sogneværn. Sognerådsformand P. Gorrsen udtalte, at spørgsmålet om oprettelse af et civilforsvar også var nødvendigt ude på landet. Der blev redegjort for Civilforsvarets oprettelse med en opfordring om at slutte op om sagen.

Image 20-3-1951
22-3-1958 Jes Asmussen død. Kaptain Jes Asmussen er blevet begravet på Rinkenæs kirkegård, hvor et stor følge fulgte kisten på dens sidste vej. Det store følge samledes efter begravelsen i Rinkenæshus.

Image 27-3-1951
29-3-1951 Brandværn uddelte æresstegn. Rinkenæs Frivillige Brandværn har uddelt hæderstegn til veltjente brandmænd.
I årets løb har der været 7 øvelser samt 1 udrykning til brand.