November 1951

Image 5-11-1951
5-11-1951 Mejeri-jubilæet. Under stor opmærksomhed fejrede Rinkenæs Andelsmejeri sit 50 års jubilæum. Om aftenen samledes andelshavere og gæster på "Hotel Graasten" til en fornøjelig fest. Formanden, gårdejer N. Poulsen, fortalte om mejeriets start, mens gårdejer Laurits Nielsen, Buskmose, gav en oversigt over mejeriets historie genem 50 år.

November 1951
Rinkenæs ANdelsmejeri ca. 1950. Foto Lokalhistorisk Arkiv Gråsten (B2363)

Image 10-11-1951
14-11-1951 Tæppe-udstilling på Hotel Graasten er blevet modtaget med stor interesse af byens og egnens befolkning. På udstillingen findes tæpper fra Orientens lande, tykke, varme persere, små bedetæpper og tyrkiske kelim-tæpper. Også en dansk afdeling med "Magasin"-, Kastrup- og Gram tæpper. Tæpperne på udstillingen representerer en værdi af ca. 60.000 kr.

Image 18-11-1951
24-11-1951 Mejeriets sidste generalforsamling. Ladegårskov Mejeri har holdt sin sidste generalforsamling og er dermed ophørt med at eksistere.
Formanden Jørgen Jørgensen, redegjorde for de forhold der nødvendiggjorde en nedlæggelse, nemlig en tendens mod større mejerier med mindre driftsomkostninger i forhold til leverancerne, samt det at mejeriet stod over for en større modernisering. Mejeriet er nu delvist sammensluttet med Rinkenæs Mejeri.

November 1951
Ladegårdskov Andelsmejeri ca. 1920, kopi af postkort,  Lokalhistorisk Arkiv Gråsten (B300352),

Image 24-11-1951
28-11-1951 Gråsten Brugsforening har nu afsluttet sit regnskab for 1950-51. Omsætningen er i forhold til foregående år steget med 21.554 kr til 237.320 kr.