September 1951

Image 5-9-1951
8-9-1951 "Falkebo" restaureres. På et bestyrelsesmøde i Andelsselskabet "Falkebo", oplyste formanden P. Gorresen, at der var indgået følgende tilskud til restaurering: Gråsten Sogneråd 300kr, Rinkenæs Sogneråd 50kr og kulturfonden 300 kr. Bygmester Hilmer skal istandsætte forsamlingslokalet.

Image 11-9-1951 En af byens kendte borgere, tidligere sadelmager Gustav Brannick, Borggade, er død 63 år gammel. Han var født i Hannover og deltog i 1. Verdenskrig, hvor han pådrog sig en svær gasforgiftning, som kom til at præge hans fremtidige liv.

Image 15-9-1951 En dags strejke på slagteriet. På Gråsten Andelsslagteri gennemførte arbejderne i gåt en ulovlig strejke. Baggrunden for strjken er en tyveriaffære på slagteriet.

Image 19-9-1951
19-9-1951 Brandværnet moderniseres.   På sit ordinære møde har Rinkenæs Sogneråd besluttet at erhverve en tilbudt udrykningsvogn til brug for Rinkenæs frivillige brandværn. Vognen er forsynet med motorsprøjte og tankanlæg, og der er plads til 10 brandmænd.

Image 25-9-1951
25-9-1951 Jubilæum i Dansk Kvindesamfund. Dansk Kvindesamfunds Gråsten afdeling hvade i søndags bestået i 25 år. Kredsen har i tidens løb taget mange opgaver op og gennem kurser og foredrag søgt at dygtiggøre kvinderne til både det huslige arbejde og til samfundsarbejdet.

Image 26-9-1951
1-10-1951 DKB's Gråstenafdeling, har afholdt generalforsamling. Oberstinde R. Paludan-Müller aflagde beretning om afdelingens arbejde og udtalte til slut glæde over den udmærkede tilslutning.