April 1953

Image 28-3-1953 1-4-1953
Ungdomsskolen i Rinkenæs slutter vinterens arbejde. Der blev afholdt en fest med taler, oplæsning, uddeling af skolebeviser og flidspræmier. Der var også arrangeret en lille udstilling med elevernes arbejde i sløjd og tegning m.m.

April 1953
Rinkenæs Ungdomsskole 11-5-1952. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.

Image 7-4-1953  13-4-1953
Rejsegilde på nyt fjerkræslagteri. Fr. Latch og Søn er ved at bygge et nyt slagteri ved Nalmadebro og Sildekulen. Byggeriet har stået på et stykke tid, og nu kan der holdes rejsegilde.

April 1953
Gråsten Fjerkræslagteri's medarbejdere i 50'erne. Th. er det Fr. Latch.
Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv (B487).

April 1953
Gråsten Fjerkræslagteri som det så ud i 1961. Foto Gråsten Lokalhistoriske Arkiv.

13-4-1953:
Gråsten Tekniske skole afsluttede vinteren undervisning. Det var skolens 32. arbejdsår der sluttede, og at der i år havde deltaget 69 elever i undervisningen. 13 elever fra afgangsklassen forlader skolen.

Image 16-4-1953 16-4-1953
Den lokale afdeling af D.S.K. har holdt generalforsamling på Hotel Gråsten. Foreningen tæller nu 123 medlemmer.

Roklubben i Gråsten har nu hejst standeren. I den forbindelse blev den nye båd, en 2 årers langtursbåd, døbt "Flensborg Fjord"

April 1953
Dåb af båd i roklubben. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv (B486).