December 1953

Image 27-11-1953
2-12-1953: Graasten Børnehave har i al stilhed holdt 25 års jubileum sammen med forstanderinden Gertrud Schrøder. Børnehaven besøges nu dagligt af 80 børn.

Image 02-12-1953
Den traditionelle Juleuddeling på Gråsten Slot, hvor 28 børn fra småkårshjem i sognet fik udleveret tøjgaver. Der var tændt juletræ i forhallen, og der var også lodtrækning om to dukker, Dronningen havde skænket til lejligheden.

Image 2-12-1953
16-12-1953: Tidligere Statsskovrider Lindskov Christiansen fylder 70 år.

November 1953

Skovrider Lindskov Christiansen.

Lindskov Christiansen blev ansat som skovrider  1. november 1922 på det nyoprettede Gråsten Statsskovdistrikt. Her var han til han søgte sin afsked 1. oktober 1949. Skovdistriktet fejrer den gamle skovrider med en jagt i Frøslev Plantage.


Image 16-12-1953
18-12-1953: Gråsten Slotssøs vand må ikke forurenes. Gråsten Kommune har gennemført en bekostelig kloakering, så spildevand fra de private ejendomme ikke løber ud i Slotssøen. Gråsten Slot skal kloakeres lidt senere.


Image 22-12-1953

November 1953

Gerhard Jensen, dommer i Gråsten fra 1.2.1953 til 20-11-1959

29-12-1953: Civildommer i Århus Købstad, Gerhard Jensen, er udnævnt til dommer i Gråsten fra 1. februar 1954. Gerhard Jensen er født i København.