Februar 1953

5-2-1953
Det nye rådhus i Gråsten er nu så langt at der kan laves loft over kælderen. I den ene fløj af kælderen indrettes der beskyttelsesrum.

Image 6-2-1953 10-2-1953
Tidligere bagermester i Gråsten, Johs. Jensen fylder 70 år. Han kom til Gråsten fra Flensborg i 1906. Jensen havde i sin tid i Gråsten mange æresposter og tillidshverv, bl.a. har han i 45 år været medlem af Gråsten frivillige Brandværn, hvor han i en lang tid var Kaptajn.

Februar 1953
Bagermester Johs. Jensen

Image 11-2-1953 16-2-1953
Graasten Handelsstandsforenings afholdt generalforsamling på Hotel Gråsten.Formanden talte om den usikkerhed der har hersket de senere år, men der er tros alt i årets løb sket en stabilisering og normalisering. Formanden kom også ind på et vigtigt lokalt trafikspørgsmål; nemlig Egersundbroen der nu har været diskuteret i 15 år. Opgaven kan ikke udsættes længere.

Februar 1953
Til venstre forrest: Åse Hansen, Jens Hansen, Farvehandler, Fru Latsch og Hr. Latch, Fjerkræslagteriet. Til højre forrest: Jens Hohwü og Elna Hohwü. Billedet er fra 25 årsjubilæet i 1958.

Image 16-2-1953 16-2-1953
Gråsten Roklub har afholdt generalforsamling. Klubben har i det forgangne år afholdt flere vellykkede arrangementer. Ligeledes er der sidste år blevet roet 43.396 km, hvilket er det hidtil højeste antal kilometer.

Image 18-2-1953 19-2-1953
Grisemarkedet i Gråsten er atter åbnet for tilførsel. Markedet har været lukket et par måneder på grund af mund og klovsyge i kredsen.

Februar 1953
Grisemarkedet i Nygade 11 set fra gården. Grisemarkedet flyttede hertil, da Kraags Hotel måtte vige pladsen for Gråsten Rådhus. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv (B367).

Image 21-2-1953 25-2-1953
Det har været et godt driftsår for Graasten Bank, skønt lønninger og skatter er steget betydeligt. Der kan udbetales 10% til aktionærerne.