Juni 1953

Image 23-5-1953
Baneformand Ejnar Hjortkilde fyldte den 24. maj 65 år.  Han har så nået aldersgrænsen for tjemestemænd ved Statsbanerne og forlader DSB efter 45 års tjemeste.
Hjortkilde stammer fra Randers, og blev i 1908 ansat ved Statsbanerne i Nørre Sundby. Efter genforeningen kom han til Gråsten.
I 1922 blev han vlagt ind i sognerådet, og blev i 1931 indvalgt i skatterådet, hvor han blev formand i 1937.

Juni 1953
E. Hjortkilde. Billedet er fra Kegleklubben"De alle 9" (B439)

Image 4-6-1953
Jernbanegade asfalteres. Som den sidste af Gråsten bys gader bliver jernbanegade nu asfalteret. Det er Amtsvejvæsenet der står for arbejdet.

Juni 1953
Jernbanegade ca. 1910 med brosten. Foto af C.C.Biehl.

Turistforeningen for Graasten og Fjordegnen har afholdt generalforsamling. Der blev bl.a. dræftet den store mangel på overnatningsmuligheder for byens gæster: "Folkunghus" er blevet nedlagt, og Kraags Hotel solgt til nedrivning. Det er især værelser til den jænve turist der mangles.
Fjordsejladsen ved Kollund er igen blevet genåbnet.
Der blev drøftet en deling af foreningen, da  medlemmer fra Fjordegnen ikke var tilfreds med foreningens arbejde. Inderfjorden og Padborgområdet ville bedre kunne dækkes af en selvstændig forening. Gråsten representanterne mente også at det var den bedste løsning, da der så kunne sættes mere ind på lokaltbetonede opgaver.

Image 12-6-1953
Jubilæumsfest i Skytteforeningen. For 10 år siden prøvede en kreds af unge mennesker at starte en skytteforening i Gråsten, men da der manglede opbakning, ophørte foreningen. Nu oprettes der en ny skytteforening, og møbelhandlser Holger Clausen er valgt til formand. Ved jubilæumsfesten indledes der med kapskydning på banerne på Nalmadebro. Der deltog omkring 50 skytter fra foreningerne i Aabenraa Amt.
Om aftenen var der Festspisning på Hotel Gråsten, hvor der foruden taler var uddeling af Hædersmærke og præmier.