Maj 1953

Image 5-5-1953
Den 30. april 1953 blev der holdt rejsegilde over Gråstens nye Rådhus.
Sognerådsformand J. Koch udtalte bl.a. at "det var et stort stykke arbejde der var blevet udført og det var skredet godt frem. Rådhuset vil stå som et mindesmærke for hvad Gråsten-håndværkerne kan præsterer."
Foruden Tømmermester Overgård og Arkitekt Surløk, overrakte også Møbelhandler Holger Clausen en lykønskning med den smukke bygning.
Om aftenen festede håndværkerne og sognerådet på Hotel Gråsten.

Læs mere om Rådhusets rejsegilde.

Maj 1953
Rejsegilde på det nye Gråsten Rådhus. Foto Lokalhistorisk Arkiv Gråsten (B180).

Image 8-5-1953
På Brændstoft lejrskole er lejrskolelivet begyndt. Der er alt optaget fra nu af og til 1. oktober. Lige nu opholder er et hold fra Statsskolen i Hillerød på 42 elever.

Image 15-5-1953
Arbejdet med havnekajen er blevet udbudt i licitation. Der indkom tilbud fra 53.200 kr til 107.800 kr.

Image 17-5-1953
I Rinkenæs er kommunekontoret blevet for lille. Der mangler plads til både ekspedition og arkivering. Biblioteket har heller ikke plads til én bog mere, så der er blevet udarbejdet et forslag til nyt kommunekontor og bibliotek. Det skal ligge ved den nyprojekterede vej ved andelsboligerne.

Maj 1953
Det nye kommunekontor og bibliotek i Rinkenæs 1955. Foto Gråsten Lokalhistorisk Arkiv.