Marts 1953

Image 27-2-1953
4-3-1953
Den 21. februar har der været landbrugstælling i Rinkenæs. Der er blevet talt arbejdskraft, svinebestande, udgifter til bygninger, maskiner og redskaber. Tallene giver mange interessante oplysninger.

Image 9-3-1953 9-3-1953
Gråsten Andelsslagteris Generalforsamling blev holdt i slagteriets svalehal. Afsætningen af bacon er stadig god, og det forventes den at være fremover.

Marts 1953
Gråsten slagteri i 1950'erne.(B441)

Image 9-3-1953 12-3-1953
Sygekassen for Adsbøl, Gråsten og Rinkenæs har holdt generalforsamling i Fr. Johansens Gæstgivergård. Formanden murer R.Æbeløe, Trappen aflagde beretning, og oplyste at der er 3218 medlemmer.

 Image 12-3-1953 13-3-1953
Gråsten Ungdomsforening havde traditionen tro arrangeret fest på Hotel Gråsten i anledning af Kongens fødselsdag. Efter taler, sang og kaffe var der dans.

Image 17-3-1953 18-3-1953
Ved sognerådsmødet var der en del efterretningssager, bl.a. havde Boligministeriet meddelt, at man kan imødekomme ansøgningen om nedrivning af Kraags Gæstgivergård. Forårskampagnen mod rotterne skal foregå 23. marts til 25. april.

Marts 1953
Kraags Hotel der må vige pladsen foran det nye Rådhus (B178-02).

Image 18-3-1953 22-3-1953
Rinkenæs frivillige Brandværn har afholdt generalforsamling i Rinkenæs Nederkro. Der er blevet uddelt ærestegn til mange medlemmer. Formanden, Kaptajn P. Søberg oplyste, at der har været 4 udrykninger til brand, og der er afholdt 4 øvelser.

Marts 1953
Ny udrykningsvogn til brandværnet i Rinkenæs.

Marts 1953
Rinkenæs frivillige Brandværn's medlemmer ca. 1950