November 1953

Image 2-11-1953

Kaptain Richelsen stedt til hvile.

Image 5-11-1953

5-11-1953: Fødselsdag i Alnor.
Enkefru Franciska Petersen født Meinhardt, Alnor, fylder 80 år. Hun er enke efter Skibsfører Jes Petersen, der døde i 1908.

10-11-1953:Graasten Landbrugsskole er nu begyndt sit nye vinterkursus med 90 elever, og det er fuldt hus.


Image 10-11-1953

10-11-1953: I Rinkenæs vedtog menighedsrådet at indføres den nye salmebog fra Palmesøndag 1954. Det har været meget upraktisk at benytte to forskellige slmebøger.

16-11-1953: Gråsten nye menighedsråd valgt uden afstemning. Der var kun indkommet en liste, nemlig Fælleslisten, der består af 4 borgerlige og 4 socialdemokrater.

Image 17-11-1953  Image 20-11-1953

November 1953
Direktør Skensved. Foto Lokalhistorisk Arkiv Gråsten

20-11-1953: Direktør Skensved, Graasten Andelsslagteri, fylder 70 år. Læs den store artikel på de to link ovenover.

Image 24-11-1953

24-11-1953: Gråsten Biblioteksforening har afholdt generalforsamling. Formand ejendomsmægler Jørgen Christensen, omtalte udvidelsen af bibliotekets lokaler. Bibliotekar R. Rasmussen aflagde beretning, bl.a. er der indkøbt 254 nye bind og 177 er udgået. Bogbestanden er pr. 1 april 1953 på 6080 bind.