September 1953

5-9-1953
"Folkunghus" til 2. auktion

September 1953

Folkunghus i 1945. Fotograf Bemo, Lokalhistorisk Arkiv Gråsten (B762)

På auktionen i går blev der begæret afholdt 2. auktions over "Folkunghus". Der er gæld på op til over 90.000 kr, og dertil kommer omkostninger og renter. Højeste bud var 45.000 kr.

Image 8-9-1953
14-9-1953. Klovbeskærer Knutz blev dræbt under sit arbejde med at beskærer en kvie. Da han var ved at hejse den ned fra sit klovbeskæringsapperat, svingede en svær jernstang fra spillet op og ramte Knutz med en frygtelig kraft i tindingen. Han blev dræbt på stedet. Knutz efterlader foruden hustrue fire børn i alderen 7-17 år.

Image 15-9-1953
Graastenskib savnes.
Der næres i disse Dage Ængstelse for den 3-mastede Skonnert ,,Erland" af Graasten, som med fem Mennesker om Bord er forsvundet paa en Rejse fra Walkom i Sydfinland til Aabenraa. ,,Erland" skulde efter Planen have an1øbet Aabenraa Havn i den første Uge af September, men her har der forgæves været ventet paa Skibet, som man ikke har faaet noget som helst Livstegn fra siden Afrejsen.