April 1955

 

Image 31-3-1955
4-4-1955 Orientering om fjernvarmeprojektet. Gråsten Sogneråd indbyder alle der er interesseret i tilslutning til fjernvarme, til et orienteringsmøde på Hotel Gråsten i morgen. Der vil blive givet interessante oplysninger om projektet, og der vil blive vist lysbilleder om opførelsen af et fjernvarmeanlæg.

Image 4-4-1955
5-4-1955 Generalforsamlinger på Rinkenæshus. 4 foreninger har samme aften afholdt generalforsamling: A/S Rinkenæshus, "Rinkenæs Sogns danske samfund", Biblioteksforeningen og Sygeplejeforeningen.

Image 6-4-1955
9-4-1955 Fødselsdag. Skibsfører Lorenz P. Asmussen, Sandager 70 år. Han er født i Sandager som søn af Skibsfører Jes Asmussen, og han har sejlet på de store have.


13-4-1955 Fjernvarmemødet. Omkring 150 mennesker var mødt frem for at høre sognerådets redegørelse om fjernvarmen i Gråsten. Der er indgået 70 kontrakter, men det dækker ikke 60 % af byens opvarmede rum, der er en betingelse for, at Amtet vil behandle lånesagne. Interesserede opfordres til snarest at indsende kontrakten. Alle paragraffer blev gennemgået, bl.a. er bindingsperioden 25 år for begge parter. Anlægssummen anslåes til 1,7 mill. og det forvendtes at der er en levetid på gadenettet på 35 år.


April 1955
Billede fra fjernvarmeanlæg (B01018_01)

Image 13-4-1955
13-4-1955 Nye elever til sognets skoler.  I alt 42 elever har påbegyndt skolegangen i Rinkenæs sogns skoler. 23 elever er indmeldt i Rinkenæs skole, 10 nye elever i Alnor skole, 3 elever til Bekken skole og 6 elever til den tyske privatskole.

16-4-1955 4. Maj festen. Programmet for 4. maj-festen er fastlagt. Pigespejderne vil forhandle 4. Maj-sløjfer og det henstilles til alle borgere om at hejse Dannebrog. Om aftenen vil Dr. phil. Jens Kruse tale på Hotel Gråsten, inbudt af Dansk Samfund. 5. Maj vil der blive nedlagt blomster og kranse ved mindesmærket for faldne frihedskæmpere samt ved Mindemuren for Oberst Paludan-Müller.


April 1955
Mindemuren for Oberst Paludan-Müller med kranse, 1946 (B300055).

Læs mere om Oberst Paludam-Müller - Maj 1954

Image 20-4-1955
21-4-1955 Opmåling af hovedvej 8 gennem Alnor. Aabenraa Amt har nu afsluttet opmålingen i marken vedrørende forlægningen af hovedvej 8 gennem Trappen og Alnor by. Vejanlæget blev i sin tid anslået til 1,1 mill kr, men det slår nok ikke til mere. Nu mangler detail-projekteringen.