August 1955

Image 1-8-1955

Image 5-8-1955
4-8-1955 Sikring af gangsti langs stranden. Helligsø Landvindingslag har holdt møde hos formanden gårdejer C. B. Jacobsen, Sandager. Foruden at vedtage budgettet, vedtog man også at rette henvendelse til Rinkenæs Sogneråd om opsætning af nogle høfter i strandkanten ved digets østlige fod. Dermed sikres den offentlige gangsti og diget bedre.

Image 9-8-1955
12-8-1955 Tilbage fra Norge. Gråsten Frivillige brandværns Orkester er vendt hjem efter et vellykket besøg i Gråstens norske venskabsby Orkanger. Turen gik først til Oslo, og derefter til Orkanger, hvor gråstenerne efter modtagelsen blev indkvarteret. I de følgende dage fortoges udflugter og afholtes koncerter. Turen var en stor oplevelse for alle.

August 1955
Brandfolk fra Sønderjylland spiller for Trondheimkollegaer. Udklip fra den norske avis "Adresseavisen" 5-8-1955.

Image 13-8-1955
13-8-1955 Løbsk hest gennem byen. En vogn med formbrændsel og forspændt et par løbske heste spredte i går formiddags skræk og rædsel om sig på sig vej gennem byens hovedgade. Hestene blev skræmt af en bus og fortsatte det vilde rit helt ud til skovridergården på Felstedvej. Ingen mennesker kom til skade.

16-8-1955 Handelsskolen begyndt. Handelsskolen i Gråsten har nu begyndt undervisningen. Som noget nyt er der i år undervisning i maskinskrivning samt engelsk og tysk. Der er anskaffet 16 skrivemaskiner.