December 1955

Image 1-12-1955
2-12-1955 Byen illumineres på søndag. Julen nærmer sig med raske skridt. På søndag vil butikkerne i lysenes strålende skær vise, hvad man i år kan skænke familiemedlemmerne til jul.


12-12-1955 Juletræ og gaveuddeling på Gråsten Slot. Over 30 børn med mødre var forleden samlet på Gråsten Slot, for at være med i juleuddelingen af tøj fra Sønderjysk Hjælpefond, som Dronning Ingrid interesseret deltager i. Dronning Ingrid har selv udvalgt gaverne, og hun fik ved uddelingen bl.a. hjælp af fru Pastor Hvidt og lærer Anghof med frue.

December 1955
Gaveuddeling på Gråsten Slot 1947. (fra Margrethehæftet 1947)

Image 13-12-1955
13-12-1955 En fritidsklub oprettet i Gråsten. På et møde på Gråsten Rådhus, egnedes Gråsten kommunale Ungdomsvær, om at oprette en fritidsklub for byens unge i alderen 14 til 18 år. Klubben vil snarest begynde under ledelse af købmand Gothardsen og hustru.

14-12-1955 Julefest for de gamle. På Alnor kro havde Husmoderforeningen forleden indbudt til julefest. Der blev opførs nisse-sangspil af elever fra Alnor skole, der også gav en lille sangkoncert. Efter musikunderholdning holdt provst Bayer advendtstalen.

Image 14-12-1955
14-12-1955  Gråsten Håndværkerforening vil indrette Teknisk Skole. I Amtsrådsmødet førtes en længere drøftelse om et tilskud til Gråsten Håndværkerforenings andragende om et tilskud på 20.000 kr til indretning af en Teknisk Skole i Politigårdens Salsfløj. Tros det at ingen havde noget at indvende, udsattes beslutningen til næste møde.

27-12-1955
Passagersejladsen på Flensborg Fjord.  Der er nu kommet svar på den ansøgning fra Turistforeningen for Gråsten og Fjordegnen, om sejlads i den vestlige del af Flensborg Fjord. Handelsministeriet har meddelt, at det vil kunne gives dispensation til sejlads i inderfjorden, mod at "betingelser for sejlads i minestrøgne sejlruter" overholdes, bl.a. bør tvangsruterne følges, og der sejles på det dybeste vand.

30-12-1955
Gigtsanatoriet indvies til februar. Ombygningen af Folkunghus har givet god beskæftigelse gennem de sidste snes måneder. Kun manglende materialebevilling har sinket byggeriet, som nu næsten kun mangler indvendig indretning. Indvielsen skulle kunne finde sted i februar måned.

December 1955
Folkunghus efter næsten færdig ombygningen 1955.