Februar 1955

Image 3-2-1955
4-2-1955 To pludselige dødsfald. Pludselig og uden forudgående sygdom døde gæstgiver Jørgen Nicolajsen i tirsdags, han blev knap 50 år gammel. Jørgen Nicolajsen drev i en årrække mælkeforretningen ved ”Palæet”. Senere forpagtede han Alnor Kro, og for et par år siden kom han til Gråsten som vært i Fritz Johannsens Gæstgivergård i Borggade.Samme dag døde arbejdsmand Karl Weber, 49 år gammel. Han var en dygtig og afholdt arbejdsmand.

Image 8-2-1955
15-2-1955 Gråsten får ingen Skatte- og Adressebog. Bogtrykker Ritcher og regnskabsfører Loiborg, Gråsten, har søgt Gråsten Sogneråd om tilladelse til at udgive en Skatte- og Adressebog for Gråsten og Omegn. Et eventuelt overskud skulle sættes ind på en bog til fordel for opførelse af et ”Ungdommens Hus”. Der var dog ikke enighed i Sognerådet, og ansøgningen blev afvist.

Image 17-2-1955
17-2-1955 Politimester A. M. Bjerre 60 år. Den 18. februar fylder politimester Axel M. Bjerre 60 år. Han har været politimester i Gråsten siden 1934. Bjerre er meget afholdt og populær både blandt sine politifolk men også blandt den sønderjydske befolkning. Politimester Bjerre er stærkt interesseret i politik og var fra 1943 medlem af Landstinget, indvalgt af Venstre. I 1947 blev han valgt til medlem af Rigsretten. Lokalt er Bjerre en initiativrig formand for Foreningen ”Norden’s” lokale afdeling.


Politimester A. M. Bjerre
Image 21-2-1955
22-2-1955 Ombygning af ”Folkunghus”. Boligministeriet har nu frigivet materialbevilling til ombygning af ”Folkunghus” til gigthospital. Arbejdet kommer i gang snarest muligt, idet man har fået en frist på tre måneder.

25-2-1955
H. K. Gråsten lægges under Sønderborg. Handels- og Kontorforbundet Gråsten har afholdt generalforsamling. Formanden Prokurist Th. Pastwa, aflagde beretning. På grund af forskellige omstændigheder havde man forhandlet med Hovedforbundet om nedlæggelse af Gåsten-afdelingen, hvorefter det vedtoges at lægge den ind under Sønderborg. Th. Pastwa bliver lokal representant.

Februar 1955
Th. Pastwa