Januar 1955

Image 3-1-1955
6-1-1955 50 år. En af byens kendte borgere, væver O. Rasmussen, Gråsten Husholdningsskole, fylder i moregen den 7. januar 50 år. Lærer O. Rasmussen er bedst kendt som O.R. Han kom til Gråsten i 1934, og har siden virket ved Husholdningsskolen. I 1921 tilsluttede han sig spejderbevægelsen, hvor han er er meget aktivt medlem. Han er tropsfører for Gråsten Trop. O.R. hyldes i morgen i "Spejderhytten"

4-1-1955 til 31-1-1955 (Image Udklip 1 Image Udklip 2)
Minefare ved sejlads på Flensborg Fjord.
Da der skal oprettes en sejlrute mellem Gråsten, Kollund og Sønderhav, bliver ansøgningen afslået af Handelsministeren begrundet med minefare på fjorden. Der sættes tvivl om rigtigheden heraf og sagen ender i Folketinget.

Image 14-1-1955
18-1-1955 Fjernvarmen i Gråsten. Der er nu tilslutninger nok til at den påtænkte opførelse af en fjernvarmecentral i Gråsten kan gennemføres. Også den økonimiske side af sagen kan klares.

Image 21-1-1955
21-1-1955 Ulemperne ved lossepladsen. Beboerne omkring lossepladsen i Konkel, har klaget til Sognerådet over forholdene deroppe,  bl.a. rotteplagen. Det er efter møder med Renovationslaget og Sundhedskommisionen, vedtaget, at renovationen herefter skal aflæsses i bænke, og at det henstilles at grundejerne får renovationskasser, som kan udskiftes således, at affaldet ikke skal ligge løst i vognen.

Image 27-1-1955
28-1-1955 Bolig for Distriktsjordemoderen. Gråsten Sogneråd har vedtaget at yde et tilskud på 8.000 kr til Amtet til køb af ejendom i Slotsgade, der ejes af Renseriejer Holger Kryhlmann. Man regner med, at kommunen for overdraget ejendommen fra Amtet, mod forpligtigelse til at rykke den tilbage i flugt med byggelinien. Det er meningen at indrette tjenestebolig til Distriktsjordemoder Fru Lund-Jensen.

Image
Slotsgade ca. 1950 (B544)