Maj 1955

Image 23-4-1955 Image 4-5-1955
4-5-1955
De blodige begivenheder omkring den Tyske Skole. Idag og i morgen festligholdes 10-årsdagen for den tyske kapitulation. Læs den spændende beretning om de blodige begivenheder ved Den Tyske Skole ved krigens afslutning.

Image 5-5-1955 Image 10-5-1955
5-5-1955
Rinkenæs Ungdomsskole indvier sin nye tilbygning. Bygningen kommer til at  indeholde undervisningsrum og opholdslokaler til 28 elever. Hele Rinkenæs fagede på dagen. Højtidelighederne begyndte med indvielse af en Skolefane, skænket af Danske Samfund. Efter velkomst ved forstander G. Peters-Lehm, slog forfatteren Chr. Demuth det første søm i, med ønske om "kærlighed, renhed og trofasthed" for skolen. Oberstløjtnant Bartholdy takkede for fanen, og slog et søm i for de der ofrede livet for 10 år for Danmarks frihed. Herefter drog elever, gæster og mange af sognets beboere til Rinkenæs Korskirke hvor biskob Noack talte over dagens tekst.
Om eftermiddagen var der stor anlagt højtidelighed i skolens smukt pyntede festsal, hvor der var taler af  bl.a. forstander Peters-Lehm, skolens formand A. Westergaard-Jacobsen og sognerådsformand P. Gorrsen.

Maj 1955
Grundstensnedlæggelsen på tilbygning 24. septemper 1954. Billede fra Rinkenæs Ungdomsskoles arkiv.

13-5-1955
Så er fjernvarmen sikret. Projektet til et fjernvarmeanlæg i Gråsten er blevet godkendt i Amtet, og tilladelse til lån er givet. Sognerådet har derfor afsluttet kontrakt med Dansk Elektricitetskompagni om udførelse af anlægget, der forventes påbegyndt i de nærmeste dage.

Image 13-5-1955
17-5-1955
Jordefærd, Hans Koch. Under stor deltagelse begravedes på kirkegården i Gråsten Ølhandler Hans Koch, som forlede pludselig døde af en hjerneblødning. Efter højtideligheden i Kapellet, bar Brandværnet deres kammerat til graven, mens andre dannede espallier.

Maj 1955
Hans Koch. Billede fra kegleklubben "Alle Ni"

Image 21-5-1955
21-5-1955
En Ungdomsskole i Gråsten? Ungdomsudvalget i Gråsten har holdt offentlig møde vedrørende oprettelse af en ungdomsskole samt en fritidsklub. I byen er der for øjeblikket 69 piger og drenge mellem 14 og 18 år der ingen undervisning får. Det er disse unge som skal undervises i dansk og regning på ungdomsskolen. Arbejdsgivere og unge skal dog gøres interesseret. Ungdomsnævnet vil arbejde videre med sagen.

Adsbøl Kro skifter ejer. Tømmermester Karl Petersen, Avnbøl har solgt sin ejendommen, Adsbøl Kro til forhenværende overgendarm A. Didrichsen. Overtagelsen har fundet sted.