Marts 1955

Image 5-3-1955
5-3-1955 Stor teateroplevelse i vente. Gråsten og omegns Teaterforening kan glæde sig til en stor og sjælden teateraften på Hotel Gråsten. Artes tourne kommer og opfører John Seinbecks "Mus og mænd".

Image 7-3-1955
8-3-1955 Hundegalskaben spøger. En bidsk schæfer måtte aflives, da den havde belejret en familie i den østlige del af politikredsen. Hunden var værken tilmeld politiet eller vacineret mod hundegalskab.

9-3-1955 Generalforsamling i Sygekassen. Formanden P. Æbelø, Alnor, aflagde beretning. Det afsluttede år havde vist større sygelighed, og dermed større udgifter. Sygekassen tæller nu 3262 medlemmer. Der er nu samarbejde med sygekasserne i Tyskland og de Nordiske lande, så hvis man bliver syg i disse lande kan man blive behandlet.

Image 9-3-1955
14-3-1955 Lokal komité af FN i Gråsten. På Den gamle Kro i Gråsten har en del foreninger og organisationer holdt møde om oprettelsen af en lokal komité af FN i Gråsten. A. Bjerre fortalte om Folkenes Forbund og Forenede Nationer og om betydningen af FN. Det blev vedtaget, at A. Bjerrre skulle deltage i FN-konferencen i København.

Image 19-3-1955
21-3-1955 Gårdejer J. Lauesgaard, Graasten Herregaard, fylder 80 Aar. Lauesgaard er født i Simmersted ved Haderslev. Han overtog forpagtningen af Herregården Kidding i 1909 og da denne blev udstykket i 1914, købte han hovedparcellen. Stamparcellen til Gråsten Herregård købte han også. I 1920 blev han, efter at have været med til oprettelsen af Gråsten Bank, bankrådsmedlem i samme. Igennem flere år var han formand for Gråsten Andelsslagteris.

Marts-1955
J. W. Lauesgaard

Image 22-3-1955
23-3-1955 Læge Glendal forlader Gråsten. 1. april forlader lægen sin praksis i Gråsten af helbredsmæssige grunde, for som skibslæge at kunne genvinde sine kræfter i løbet af et par år. Sin lægepraksis har han solgt til Dr. Jørgen Thygesen Kristensen, der kommer fra en stilling som reservelæge på Radiumstationen i Århus.

Marts-1955Marts-1955
Læge Svend Glendal og læge Jørgen Thygesen Kristensen

Image 28-3-1955
31-3-1955 Gråsten Bibliotek overtages af kommunen. Ved en lille højtidelighed på Rådhuset forleden, fik Gråsten Kommune overdraget Gråsten Bibliotek til ejendom. Sognerådsformand J. Koch takkede for gaven, og han lovede at det ville blive drevet videre i den ånd, hvori det var blevet overdraget.
Skoleinspektør H. C. Hansen redegjorde for Bibliotekets historie. Til den nye bestyrelse valgte sognerådet Landsretssagfører Kjems, Antoni Nicolajsen og lærer Knudsen Paulsen, mens Biblioteksforeningen valgte J. Christensen og Fru E. Lund.


Marts-1955
Gråsten Bibliotek