November 1955

Image 15-10-1955
4-11-1955 Garanti på motor? Skibsfører Theodor Andersen, Struer, købte i januar 1951 galeasen "Margrethe" for 28.000 kroner af skibsfører Peter Ohlsen. Skibet blev istandsta efter skibstilsynets forskrifter inden overleveringen. Motoren brændte sammen på Andersens første tur til Flensborg og måtte repareres for 791 kr. Skibsfører Andersen sagsøgte skibsfører Ohlsen og krævede erstatning, dekls for reperationen og dels for tab af indtægt i de 14 dage skibet lå stille. Retten frifandt Ohlsen.

November 1955
Skibsfører Peter Ohlsen også kaldet "Peppe" (Privat foto)

November 1955
Margrethe (Danmarks Handelsflaade 1939 / udgivet af Kaptajn P. Franzen)

Image 8-11-1955
8-11-1955 Gråsten Landbrugsskole kan glæde sig over en stor tilslutning til vinterens undervisning. Over 100 elever deltager i skolens 5 måneders kursus. Heraf er den overvejende del fra Nordslesvig.

 

November 1955
Fra elevfesten 1955 på Gråsten Landbrugsskole
(Billede fra Gråsten Elevers Årsskrift 1956)

14-11-1955 60 års fødselsdag. En af sognets agtede tjenestemænd, Grænsevagtmester P. Gram, Stranderød, fyldte i går 60 år. Han anstattes efter soldatertiden i grænsegendarmeriet og kom ved genforeningen til Stranderød.

Image 15-11-1955
21-11-1955 Skolefester på Hotellet. Gråsten kommuneskole afholder i dagene 24.,25. og 26. november sin årlige skolefest for elever med pårørende og indbudte. Der begyndes med de yngste klasser, og eleverne sørger for underholdningen: der bliver sangkoncert og på scenen bliver der opført "Sandhedens perle".

Image 28-11-1955
29-11-1955 En af byens kendte Håndværksmestre og forretningsfolk, møbelhandler Holger Clausen, Torvet, fylder i dag 50 år. Holger Clausen er en dygtig møbelpolstre og forretningsmand. Han har i en årrække leveret møbler til det kongelige hof ohg har siden 1949 fået tilkendt prædikatet "Kongelig Hofleverandør". Clausens store interesse for sporten er velkendt og han har deltaget aktivt i arbejdet inden for Gråsten Boldklub lige siden foreningens start. Også skytteforeningen er han medlem af.

November 1955

Holger Clausen ca. 1970-80.