September 1955

Image 13-8-1955
7-9-1955 Alle fisk er døde i Østersøen. Fiskemester Damgård har til politiet anmeldt, at alle fisk i Østersøen fra jernbanedæmningen og ned mod Fiskenæsslusen, er døde, ligesom 500 kg ål tilhørende "Åleeksporten" ved Th. Petrsen og Co også er gået til. Søbunden har vendt sig hvorved der er opstået giftige luftarter der har dræbt fiskene.

10-9-1955
10-9-1955 Døde fisk. Skovvæsenet er gået i gang med at fjerne de tusindvis af døde fisk i Østersøen. Regn de sidste dage har ført nyt vand til søen.

Image 13-9-1955
14-9-1955 Missionær Graven Nielsen rejser fra byen.  I Missionshuset afholdtes mandag aften afskedsfest for missionærparret Graven Nielsen. De har været i byen i 6 år, og rejser nu til Bramminge for at fortsætte arbejdet der. Sammen med flere andre, bragte også pastor Hvidt, Gråsten, en hjertelig tak til parret.

Image 17-9-1955
Udsmykningen af Gigtsanatoriet. Sanatoriet der snart er klar til at modtage de første patienter, har iværksat en indsamling, hvis midler skal bruges til udsmykning af sanatoriets forskellige rum. Dommer Gerhard Jensen er formand for den dannede komité.

September 1955
Gråsten Gigthospital ca. 1960 (B781).

Det bliver nemmere at betale skat.  Gråsten sogneråd har på et lukket møde besluttet, at lade kommunekontoret være åbent kl. 14-17 de tre skatteterminsdage i hvert kvartal.

Image 23-9-1955
26-9-1955 Mannequin-opvisning. Magasin du Nord afholder lørdag den 8. oktober en modeopvisning i den store sal på Hotel Gråsten. Det bliver de allersidste "skrig" inden for kvindebeklædningens område der her præsenteres, og de fremføres af seks af Magasins dygtige Mannequinner.

24-9-1955 Runde fødselsdage. Kontorist på jernbanestationen, Niels Lausten, Ahlefeldvej, fylder i morgen 50 år. Han er vellidt blandt kollegaer og overordnede samt rejsende. Han har i en lang årrække været ansat ved DSB.

Image 27-9-1955
29-9-1955 80 års fødselsdag. På alderdomshjemmet "Christiansro" på Konkel, fejrede fru Christina M. Vorbeck for nylig 80 års fødselsdag. Fru Vorbeck havde i sin tid en legetøjsforretning i Jernbanegade i bagermester Kammeyers ejendom. Hendes børn bor i Kolding og Vejle.