April 1956

Image 3-4-1956
3-4-1956 Jordefærd Forleden begravedes på Rinkenæs nye kirkegård, sognerådsmedlem Nic. Christensen, Alnor. Pastor P. J. Petersen fra Holbøl, talte smukt over afdøde. Medlemmer af Rinkenæs Frivillige Brandværn bar derefter kammeraten til hans sidste hvilested.

Image 9-4-1956
9-4-1956 Over hundrede ansøger til Rinkenæs præstekald. Menighedsrådet har endnu ikke taget stilling til ansøgerne. Sognefoged Hans Brodersen er valgt til formand for rådet. Frode Beyer indvies søndag den 22. april i Københavns Domkirke til sit nye embede som biskob over Haderslev Stift.

Image
Ca. 100 præster, som deltog i gudstjenesten søndag den 29. april 1956 i Haderslev domkirke ved biskop Beyers tiltrædelse, går her i procession forbi sydsiden af kirken (Dybbølposten)

10-4-1956 70 års fødselsdag. I dag fylder pensioneret politiassistent Søren Damsgaard, Slotsbakken, 70 år. Han kom til Gråsten i 1920, og han blev hurtigt pupulær blandt byens befolkning, samtidig med, at han forstod at skabe respekt om politiets arbejde.

Image 11-4-1956
13-4-1956 Lægges Adsbøl ind under Gråsten? Adsbøl Sogneråd har ansøgt Gråsten Sogneråd, om at at de to kommuner lægges sammen. Der er ingen økonomisk fordel for Gråsten, men Adsbøl har så stor en tilknytning til Gråsten at et nej bliver det nok ikke. Vejnettet i Adsbøl er af så ringe stand, at det ville kunne give noget arbejde til arbejderne i de sammenlagte kommuner. Rådet vedtog en sammenlægning, såfremt en kommuneafstemning i Adsbøl giver positivt resultat. Det nye kommunenavn bliber Gråsten kommune.

Image 14-4-1956
20-4-1956 Generalforsamling i Forældreforeningen. Et flertal stemte for samlet skoletid. Formanden husmand Jørgen Hansen, bød velkommen og aflagde kort beretning. Under eventuelt drøftedes samlet eller delt skoletid. Især udenbys boende børn har gavn af samlet skoletid, da de så undgår at skulle drive omkring i middagstimen. Skolekommissionen var gået ind for delt skoletid.

Image 23-4-1956
23-4-1956 Bygmester Hans Rose, Rinkenæs  fyldte igår 70 år. Hans Rose stammer fra Bækken. Af hans arbejder kan nævnes Rinkenæs nye administrationsbygning, Rinkenæs Sognekirke, den nye skole og andelsboliger rundt i sognet.

Image 25-4-1956
Gråsten fjernvarme har nu været igennem sin første fyringssæson og blev da, på grund af den meget strænge vinter, sat på hård prøve, men varmecentralen klarede sig godt og så vidt det kan ses, hersker der almindelig tilfredshed med fjernvarmen.

Image
Gråsten fjervarmecentral (Dybbølposten)

Image 28-4-1956
30-4-1956 Forretningsjubilæum.  I morgen den 1. maj kan installatør G. Frydendall, Borggade, fejre 25 års forretningsjubilæum. Han blev kort efter Genforeningen ansat som bestyrer for Gråsten kommunale Elektrisitetsværk. I 1931 startede han sin egen forretning op, og senere købte han ejendommen i Borggade, som han omdannede til forretningsejendom.