August 1956

Image 28-7-1956
4-8-1956 Fødselsdag. I dag fylder en af byens gamle håndværkere, smedemester Albert Schultz, Slotsgade, 85 år. Tros den høje alder er Albert Schultz stadig rask og rørig og tager sin daglige spadseretur. Smedeforretningen er overdraget til sønnen August. I den gamle smede samles i dag tre generationer af smede, da Augusts søn er gået i smedelærer og således følger i faderens og bedstefaderens fodspor.

Image
Tre generationer smede. Fra v. Albert, August og Albert (B293)

Image 30-7-1956
10-8-1956 Sognerådsmøde i Gråsten. På mødet blev bl.a. vedtaget et forslag fra Gråsten Andelsboligforening om, at give den nye boligvej ved Slotsbakken navnet "Orkangervej" som en hyldest til byens norske venskabsby.

Image 13-8-1956
13-8-1956 Badminton begivenhed. Gråsten Badmintonklub er som den eneste sønderjyske klub rykket op i Jyllandsserien, hvor Jyllands 9 bedste klubber spiller. Spillerne er derfor gået i træning således at de er godt rustet til de krævende kampe der venter.

Husmoder-Afløserens Virksomhed 1955-56. Sognerådsformand i Rinkenæs P.Gorrsen gav på sognerådsmøde en redegørelse for hjælpen i det forgangne år. I 12 tilfælde var der ydet hjælp: ved fødsler i hjemmet, ved husmoderens sygdom, ved husmoderens ophold på sygehus eller rekreationshjem og ved enligtstillede personers sygdom.

14-8-1956 Pastor I.S.Rommerdahl indsat i sit embede. Ved en smuk højtidelighed i søndags i Rinkenæs Korskirke, blev sognets nye præst Pastor I. S. Rommerdahl, tidligere Slesvig by, indsat i sit embede af Provst Pedersen, Holbøl.

Image 16-8-1956
16-8-1956 Ny kordegn. Lærer Polke, der har været ansat som lærer ved Gråsten Skole, er blevet ansat som kordegn ved Gråsten Slotskirke fra august måned.

18-8-1956 Fødselsdag. Fru Martha Jørs, gift med slagter Johan Jørs, Alnor, fylder 50 år. Sammen med sin mand købte de i 1932 ejendommen ved Lassensminde.

20-8-1956 De gamles udflugt. Udflugten for byens gamle gik i år til vestkysten. I Møgeltønder ventede et indbydende kaffebord, inden turen fortsatte til Højer og Rudbøl.

22-8-1956 Fru Slotsgartner Frandsen dekoreret af Kongen. Inden Kongefamiliens afrejse fra Gråsten Slot, lod Kong Frederik kalde til sig. Han takkede for hende for hendes samvittighedsfulde tilsyn med de kongelige gemakker og hendes dygtige ledelse af pasningen og overrakte derefter som en synlig påskyndelse den kongelige belønningsmedalje i sølv og med krone.

Image 24-8-1956
31-8-1956 Brandværnsstævne. På søndag afholdes i Gråsten Sønderjysk Brandværnsstævne med deltagelse af brandværn fra Haderslev, Aabenraa, Tønder og Sønderborg Amt.Der vil være koncert på Torvet, opmarch på Banegårdspladsen med aflægning af melding, march til havnepladsen, hvor Gråsten Frivillige Brandværn viser en øvelse. Der sluttes med festmarch gennem byen og bal med kegling på Hotel Gråsten.