December 1956

Image 03-12-1956
5-12-1956 Rinkenæs Brugsforening jubilerer. Det er i år det 25. regnskab der fsluttes i foreningen. Jubilæet fejres ved en lille festlighed på Rinkenæshus. De eneste tilbageværende fra den første bestyrelse er formanden grd. Laurits Nielsen, Buskmose og næstformanden gdr. Chr. Knudsen, Rinkenæs.

6-12-1956 Runde fødselsdage.  Glarmester Peter Alnor fylder i dag 50 år. Han overtog i sin tid forretningen efter sin fader. Han har drevet den frem til at være den førende for sin art.

Image
Peter Alnor

Image 13-12-1956
13-12-1956 Jagt i Gråstenskovene. I mandags blev der afholdt jagt i Gråstenskovene hvor bl.a. landbrugsminister Jens Smørum deltog. Dagens resultat blev 22 rådyr, 15 harer og 4 ræve.

19-12-1956 Krybbespil i Slotskirken. Mandag aften opførte amatører fra Gråsten Ungdomsforening krybbespillet "Men det skete i de dage", og det blev en stor succes. Selve krybbespillet bestod af en række billeder, der illustrerede begivenhederne omkring Jesu fødsel. Før hver scene oplæste pastor C. Hviidt biblens tilhørende tekst, mens fru Alfa Hansen gav en orientering vedrørende spillet.

Image 20-12-1956
27-12-1956 Sognerådsformand Johs. Koch 70 år. I morgen, den 28 december, fylder sognerådsformand Johs. Koch, Ellygade 70 år. Johs. Koch er født og opvokset i Gråsten. Efter konfirmation drog han til søs. I 1906 blev han indkaldt og aftjente 3 år ved den tyske marine. Efter 1. Verdenskrig havde han bestået eksamen som skipper, og da han efter 20 års sømandsskab, gik han i land. Han kastede sig med iver ind i organisationsarbejdet efter genforeningen. Bl.a. var han i Adsbøl-Gråsten og Rinkenæs sognes sygekasse, indvalgt i sognerådet og fra 1943 formand for Socialdemokratiet i Gråsten.

Image
Sognerådsformand og Kong Frederik IX.

27-12-1956 Gråsten Idrætshal. Når Teknisk Skole om kort tid begynder ombygningen af salen ved Politigården, vil badmintonspillerne stå uden mulighed for træning og turneringskampe i Gråsten. Tanken om at bygge en hal er derfor nærliggende og man har nu taget skridt til at virkeliggøre et sådant byggeri. Projektet omfatter kun selve hallen på 38x18 meter og koster 120.000,- kr. Der foreligger tegning og overslag, og inden længe går man igang med at skaffe de første 10.000 kr. fra byen og omegnen.

Image 27-12-1956
27-12-1956 Juletræsfest. Gråsten Håndværkerforening arrangerer igen i år juletræsfest. Der vil blive danset om juletræet og julemanden kommer også.

31-12-1956 70 års fødselsdag. Fru Maren Skov, enke efter havnefoged Skov, Havnegade, fylder i dag 70 år.


Er der læsere der har billeder af nogle af de omtalte begivenheder, så modtager arkivet gerne disse, enten til lån eller ejendom.