Februar 1956

Image 31-1-1956
7-2-1956 Rejsegilde for 12 nye huse. Gråsten Andelsboligforening har afholdt rejsegilde for foreningens 12 nye huse. På byggepladsen var der taler af tømrermester Overgaard og formand for foreningen kriminalbetjent Mathiesen. Derefter samledes alle på Hotel Gråsten. Der er allerede drøftet opførelsen af de næste 12 bygninger.

Image 7-2-1956
8-2-1956 Per Henriksen i Gråsten. Landsholdsmålmanden Per Henriksen talte søndag eftermiddag på Hotellet. Det var Gråsten Boldklub der stod for arrangementet. Per fortalte om sin vej til fodbolden og hvad den havde bragt af oplevelser og rejser. Der afsluttedes med landskampsfilm og rejsefilm fra Island.

Image 13-2-1956
13-2-1956 Rund fødselsdag. En af Gråsten bys ældste, fhv. maskinbygger Heinrich A. Ch. Kammeyer, fyldte i lørdags 80 år. Kammeyer var i en lang årrække ansat bl.a. i Anton & Sønners Maskinfabrik i Gråsten.

Image 17-2-1956
17-2-1956 60 årig. Statsskovrider Henning Martensen-Larsen kan i morgen fejre sin 60 års fødselsdag. Han afløste i 1950 Lindskov-Christiansen som skovrider for Gråsten Distrikt. Martensen-Larsen har vist sig som en energisk og initiativrig forstmand, under hvis ledelse der er anlagt nye stier og veje i skoven, og foretaget afvandinger af vandlidende arealer.

Image
Skovrider H. Martensen-Larsen 

Image 20-2-1956
22-2-1956 Marinestueindvielse på Den gamle Kro. Marineforeningen for Padborg-Gråsten indviede i søndags en marinestue på Den gamle Kro i Gråsten. Stuen blev højtideligt indviet med dåb og leveråb. Derefter samledes deltagerne sig i marinestuen der udstrålede rigtig maritim hygge. Der blev også afsendt et telegram til Kongen.

Image 21-2-1956
21-5-1956 Kreatureksporten, fortsætter fra Egernsund og Gråsten. Tros den strænge vinter er det stadig muligt at sejle kreaturer ind til Flensborg. I dag håber man art kunne få 3 både afsted , bl.a. "Flamingo".
Politiet anmoder om folk i weekenden tager foder med til de vilde fugle.

Image 23-2-1956
25-2-1956 Fhv. barbermester Theodor Behnke død. Theodor Behnke stammede fra Flensborg og kom ved århundredeskiftet til byen, hvor han siden virkede som barbermester. Han var meget efterspurgt som sminkør ved teater- og diletantforestillinger.

Image 
Th. Behnkes salon i Borggade.