Juli 1956

Image 2-7-1956
5-7-1956 Grisemarkedet flyttes. Grisemarkedet, der før havde til huse bag Krags Hotel på Torvet, har en periode efter det nye Rådhus er bygget, fundet sted på Hotellet. Kommunen indretter nu en hal i Nygade, hvor man inden længe regner med at starte op.

Fru M. Andersen, gift med gartner H. Andersen, Aarsbjerg, fylder fredag 6. juli 70 år. Fru Andersen, der stammer fra Søgård, er en venlig og elskværdig kvinde og en dygtig husmor.

Image
Marie Andersen født Møller og Heinrich Andersen, Årsbjerg

Image 7-7-1956
10-7-1956 Kanindåb i Roklubben. Gråsten Roklub har haft en usædvanlig god tilgang af nye medlemmer i år, så den årlige dåb blev et formeligt massedåb. 32 kaniner skulle døbes, og det tog Kong Neptun og Oline sig af, budt velkommen af formanden A. O. Skau.

Image 16-7-1956
7-11-1956 Sognerådsmøde. Det oplyses bl.a. at hotelejer H. Th. Clausen har fået tilladelse til udskænkning af stærke drikke.
Adsbøl Sogneråd beder om hurtig sammenlægning med Gråsten kommune. 116 havde stemt for 106 imod.
12-7-1956 Ringridernoter. På ringriderpladsen er der i år masser af underholdning. Der er cirkus og forskellige forevisningstelte, jetgynger, motorbane og benzindrevne biler osv. Desuden optræder Miss Carina hver dag kl. 18 og 22 i sit store friluftsnummer fra en 22 meter høj mast.

Image 18-7-1956
18-7-1956 Mandagsstemning på Ringriderpladsen. Der er en egen stemning på ringriderdagens mandag. Fugleskydning, frokost og fyrværkerri. O. Rasmussen holder i et hjørne af pladsen ringriderfugleskydning med et lille morgendueligt rytterkorps. Ved 12-tiden strømmer de mange frokostdeltagere til teltet hvor Alnor Kro severer en udemærket frokost. Om aftenen var omkring mange på festpladsen for at se det flotte fyrværkerri. Søndagen havde ca. 10.000 besøgende. 

Image 28-7-1956
28-7-1956 Blind alarm. Tirsdag lød brandsirenen over byen. Gråsten Frivillige Brandværn havde netop afsluttet en øvelse på Gråsten Slot og kørt materiellet på plads, da sirenen lød. det var blind alarm arrangeret af distriktsbrandinspektør Steffensen og Brandinspektør Petersen. Udrykningen fandt sted til Gråsten Herregård hvor øvelsen fandt sted. I løbet af kort tid var 230 meter slange lagt ud.

Image 30-7-1956
30-7-1956 Præsteindsættelse den 12. August. Biskob Beyers efterfølger som sognepræst i Rinkenæs, Immanuel Rommerdahl, indsættes af provst P.J.Petersen, Holbøl.