Juni 1956

Image 6-6-1956
8-6-1956. Fødselsdag. I dag fylder grønthandler Julius Bock, Nygade 5, 65 år. Han er født i Gråsten, hvor faderen i sin tid drev skomagerforretning i samme ejendom hvor sønnen nu driver grønthandel.

Image
Julius Bocks startede sin forretning i 1924 i Nygade 13 (b791)


9-6-1956. Kommuneafstemning om indlemmelse i Gråsten. På Adsbøl Kro afholdtes forleden et møde om en eventuel indlemmelse i Gråsten. Sognerådsformand J. Jøregensen, Ladegårdskov, bød velkommen og omtalte anledningen til mødet. Kommunesekretær V. Blønd fra Gråsten redegjorde klart og præcist for, hvad en sammenlægning vil betyde. Tendensen går mod større kommuner. Efter at kommunekassererens afgang, skulle Adsbøl komunne til at betale 5000 kr. mere i årsløn, og desuden er vejene i dårlig stand. Der mangler også en kommunal administrationsbygning i Adsbøl. Skatteudskrivningen er steget med over 21 % i Adsbøl mod kun godt 6 % i Gråsten. Gråsten kommune betinger sig at der er flertal for en sammenslutning.
Det besluttedes, at afstemningen afholdes tirsdag de. 19. juni på Adsbøl Kro. 

Image 11-6-1956
13-6-1956. Skoleelever til Sjælland.  Hvert andet år rejser elever fra Alnor skole på ferie til Sundby på Sjælland. I alt 30 elever og lærerpersonalet deltager i turen, og forvendtningerne er store.

Image 14-6-1956
16-6-1956 Afslutningsfest på Gråsten Handelsskole. Ved en lille højtidelighed på Hotel Gråsten tog Gråsten Handelsskole onsdag aften afsked skolen afgangsklasse. Skolens forstander K. Rolfsager talte til de unge. Til sidst fik eleverne overrakt eksamenbeviser.

16-6-1956 Vandafgift efter måler. Gråsten Sogneråd har afholdt møde på Rådhuset. En af sagerne var en drøftelse, om der skulle indføres vandmålere i vandværksinstallationerne, således at der beregnes efter vandforbrug og ikke som nu efter fast haneafgift. Sagen henvistes til udvalgsbehandling.

Image 20-6-1956
20-6-1956 Fødselsdag. I dag fylder Fru Cathrine Hansen, der tidligere boede på Kirktorn i Buskmose, 80 år. Hun er født i Harreslev.

Image
Cathrine Hansen, ca. 80 år. (Foto: Solveig Schrøder)

22-6-1956 Den nye havnefogde. Gråsten Sogneråd har antaget styrmand H. Gustav Ohlsen, Stenggeroddevej 6, Gråsten, som havnefoged.

Image
Havnefoged H. G. Ohlsen (ca. 1973)

Image 23-6-1956a
23-6-1956 Gigtsanatoriet i Gråsten indviet med Kongetale. På festlig vis indviedes i går Danmarks tredie og største gigtsanatorium, "Kong Christian X's Gigtsanatorium". Det er det tidligere Kurhotel og senere Folkungshus, som efter en gennemgribende ombygning er blevet indrettet som et moderne sanatorium, hvor både forskning og behandling i tiden fremovervil finde gode vilkår.
Læs den store avisartikel på dato-link ovenfor.

Image
Kong Christian X's Gigtsanatorium ca. 1960.

23-6-1956 Flertal for Indlemmelse i Gråsten. Adsbøl Sogn har nu afholdt afstemning om indlemmelse i Gråsten. Deltagelsen i afstemningen var stor, 88%. For indlemmelse stemte 116, mens 107 stemte imod. 2 stemmer var blanke og 4 ugyldige. Hvis det herefter vedtages at tilslutte sig Gråsten, vil der til foråret blive afholdt kommunevalg for de sammensluttede sogne.

Image 23-6-1956b
29-6-1956 Orkanger Musikkorps i Gråsten. Orkanger store musikkorps ankom i aftes til Herregården hvorfra de med fuld musik drog gennem byen til modtagelsen foran Rådhuset. Sognerådsformand Johs. Kock holdt tale fra balkonen. Derefter spillede Gråste Frivillige Brandværnsorkæster, og værterne hilste på gæsterne og tog dem med hjem.