Maj 1956

Image 9-5-1956
11-5-1956 Påhængsvogn i Møllens have. En løbsk påhængsvogn læsset med 8 tons kørte in d i haven ved Rinkenæs møllen. Vognmanden havde efter at vognen var læsset ved møllen, frigjort den fra lastbilen da den skulle læsses. Bremserne svigtede imidlertidig, vognen satte sig i bevægelse, og standsede ikke før den var langt inde på møllens græsplæne.

Image
Rinkenæs mølle

12-5-1956 Livlig virksomhed på Brændstoft lejrskole. Sommeren står for døren. Et hold elever fra Ballerup er taget hjem og et hold fra Frederiksborg Statsskole er ankommet. Det ene hold efter det andet afløser hinanden på lejrskolen, og inden længe har hundrede af unge mennesker igen gæstet grænseegnen.

Image 14-5-1956
14-5-1956 Bunkeren på Slotsbakken flyttes. Aabenraa Amt vil ændre udmundingen til A8 således at trekanten og grøften skal fjernes. Da bunkeren ligger midt i trekanten, påtænkes det at flytte den over i skrænten på den anden side af vejen. Flytningen skal ikke koste Gråsten kommune noget.

16-5-1956 Forretningsafståelser. Damefrisør fru Ludvigsen, har solgt sin damefrisørsalloni Jernbanegade til frisør frk. Christensen fra Egernsund.

Sognefoged Chr. Rasmussen har solgt sin tobaksforretning i Slotsgade til Arne Nielsen.

Image
Sognefoged Chr. Rasmussens butik "Tobakshuset". Billedet er fra 1934 (B478).

Image 22-5-1956
30-5-1956 Dødsfald.  Fru Caroline Clausen, gift med fhv. skibsfører Hans Clausen, er afgået ved døden. Afdøde er ud af en gammel skibberslægt på Trappen, blev 67 år. Hun efterlader foruden sin mand, datteren Anna der er gift med skibsfører Johan Jepsen, Alnor.

31-5-1956 Den nye banegårdskiosk.  Et nyt smilehul har set dagens lys på Gråsten Jernbanestation. Det er en ny banegårdskiosk der både kan betjene kunderne på peronen og dem i ventesalen.