November 1956

Image 31-10-1956
31-10-1956 Rinkenæs Mejerikreds generalforsamling. Det har været et godt år for kredsen. Kredsen er nu fri for kalvekastning og fedtprocenten er i løbet af året steget med 0,03%. Mælkemængden er også øget, med hele 180.000 kg. Mejeribestyrer Jensen gennemgik regnskabet, hvor der bl.a. oplystes at der var leveret over 4 millioner kg mælk med en gennemsnitlig fedtprocent på 4,12.

Image 5-11-1956
5-11-1956 25 år ved Alnor skole. 1. november havde P. Gorresen 25 års jubilæum ved Alnor skole. I samme tidsrum har han siddet 20 år i Rinkenæs sogneråd og 2 år i Aabenraa Amtsråd.

Image
P. Gorresen for bordenden ved sognerådsmøde i Rinkenæs 1952. (B856)

13-11-1956 Ejendomssalg. Slagter Carston I. Slevertsen, Trappen har solgt sit hus til landmand Jes Mortensen for 12.000 kr.

Image 14-11-1956
20-11-1956 Indsamling af agern og bog. Mange børn og voksne har i den sidste måneds tid tjent en ekstra skilling ved at samle agern og bog. Nu er det slut, indsamlingen slutter fredag den 23. november.

Image 19-11-1956
21-11-1956  Egernsundbroen til debat. Ved et stort møde på Alnor kro har man drøftet virkeliggørelsen af den snart 20 årrige tanke om en bro over strædet ved Egernsund. Bl.a. deltog trafikminister Kaj Lindberg, de tre sognerådsformænd fra sognerådene i Broager, Gråsten og Rinkenæs samt representanter fra Aabenraa og Sønderborg Amt.

19-11-1956 Møde om Ungarnhjælpen. I morgen arrangerer Rinkenæs Ungdomsnævn et møde på Rinkenæshus, hvoe Ungarns Hjælpen vil blive drøftet. Man har indbudt Rinkenæs sogneråd og representanter fra alle sognets foreninger. Mødet afholdes på opfordring af "Dansk Ungdoms Fællesråd".

Image 21-11-1956
21-11-1956 Nu skal der spares på varmen. Gråsten kommunale varmeforsyning har henstillet til forbrugerne at der spares mest muligt på fjernvarmen, idet varmecentralen ellers vil blive nødsaget til enten at nedsætte temperaturen eller helt at lukke for produktionen.

27-11-1956 Den nye gadebelysning. I den seneste tid har kommunens ansatte haft travlt med opsætning af den nye gadebelysning på strækningen fra Overstjernen til Slotsgade. Arbejdet er nu slut og i aftes lyste lamperne for første gang.