Oktober 1956

Image 18-10-1956
16-10-1956 Campingplads ved Sildekulen. Gråsten Sogneråd har drøftet anlæggelsen af en campingplads ved Sildekulen. Der var stor interesse for forslaget der nu behandles i teknisk udvalg.

Image
Kioskbygningen på campingpladsen ca. 1960, set fra Ahlefeldvej, hvor nu viadukten er. Foto Laustsen, H. J., Lokalhistorisk Arkiv Gråsten

18-10-1956 80 års fødselsdag. Tidligere Postpakmester Lauritz L. Petersen fylder 80 år. Han startede ved postvæsenet på sin hjemegn ved Christiansfeldt i 1896, og blev senere forflyttet til tjeneste på Als og Gråsten. Han overgik til dansk tjeneste og i 1923 blev han forfremmet til Postpakmester.

 

Image 22-10-1956
22-10-1956 Toldgrænsekorpset og Politiet. Personalet har traditionen tro afholdt geværskydekonkurence på skydebanerne på Nalmadebro. Der blev kæmpet om en pokal skænket af Gråsten Bank, og det var Toldgrænsekorpset der vandt.

27-10-1956 Den nye idrædtsplads tilsået. Den nyanlagte sportsplads i Adsbøl på præstegårdens jorde, er nu tilsået. Banerne vil kunne bruges næste år. Der er fodboldbane og håndboldbane og plads til fri idrædt.