September 1956

Image 3-9-1956
3-9-1956 Det Sønderjyske Brandværnsstævne. Over 400 brandmænd deltog i det store årsmøde i går. Dagen blev indledt med reveille gennem byen om morgenen og formiddagskoncert på Torvet. Der var mange tilhørere. På Hotel Gråsten bød brandkaptain Jens Ley velkommen til de mange brandfolk.
Om eftermiddagen samledes værnene amtsvis, og marcherede til parolestedet på banegårdspladsen, hvor politimesteren og sognerådsformanden skridtede fronten af. Der var så festmarch til havnepladsen, hvor Gråsten Brandværn viste en øvelse og slukkede en fingeret brand. 

 Image
Opmarch foran banegården.
Image
Politimester Bjerre og Sognerådsformand Koch skidter fronten af.

Image 11-9-1956
14-9-1956 Ny bestyrer på Rinkenæshus. Den 1. oktober får forsamlingshuset Rinkenæshus en ny bestyrer, idet Evald Ravnekjær er blevet ansat. Han har tidligere drevet Sportscafeen i Toftlund. For at få midler til at færdiggøre den nye scene med omklædningsrum, afholdes der på søndag stor basar.

15-9-1956 Rinkenæs Sognerådsmøde - ny brandsirene. Justitsministeriets brandudvalg, som i maj månede inspicerede Rinkenæs frivillige brandværn, ønskede sirenen udskiftet med en ny og bedre. Der bliver opsat en 3 HK stor sirene på mekanikerne Jens og Chr. Petersens ejendom i Overbyen. De samlede omkostninger løber op på 2870 kr.

Image 15-9-1956
18-9-1956 Parkeringsplads på Ahlefeldvej? Parkeringsforholdene i Gråsten er stadig ikke helt som man kunne ønske sig. Onsdag vil der på sognerådsmødet blive behandlet et forslag om, at anlægge en P-plads på et areal tilhørende Ahlmanns Familiestiftelse mellem selve Stiftelsen og Gartnerboligen.

Image 24-9-1956
27-9-1956 Pludseligt dødsfald. Fru Irmgard Richelsen, datter af afdøde skibsreder Peter Fr. Richelsen og Hustru, er pludselig og uvendtet afgået ved døden, kun 34 år gammel. Afdødes fader, søster og svoger forulykkede for få år siden under et skibsforlis i Østersøen.

Image 27-9-1956
Efterårkonfirmation. Der har med tids mellemrum været ytret ønske om at få indført efterkonfirmation i Gråsten. Der har nu været ført forhandling mellem skole og menighedsråd for at få løst spørgsmålet. Undervisning begynder i oktober i år, og når mindst 10 indmeldes til efterårskonfirmation vil den blive gennemført.