April 1958

Image 31-3-1958
1-4-1958 Afvandingskommisionen drøfter Slotssøens afløbsforhold. Kommissionens formand dommer Gerhard Jensen, Gråsten, opdagede ved sin tiltrædelse i 1954, at de påbudte reguleringer fra 1946 ikke var gennemførte. Der foreligger nu et projekt fra 1956 som med prisstigninger nu er steget til omkring 300.000 kr. Der blev bl.a. drøftet en forlægning af vejen og anbringelse af et pumpehus. Nyt møde fastsat.

Image 5-4-1958
5-4-1958 En god vinter for sløjdkursisterne. Sløjdkurset på skolen i Rinkenæs under ledelse af førstelærer W. Clausen sluttede forleden med en lille højtidelighed på skolen. Her var udstilling af de mange smukke ting som var lavet i vinterens løb. Bagefter blev der drukket kaffe og vist film og lærer Clausen fik overrakt en gave fra eleverne.

8-4-1958 Dødsfald. Døden har i den forløbne del af året været en hyppig gæst i Gråsten, og antallet af døde ligger allerede omkring det normale for et helt år.
Malermester Jens Hansen, Borggade, er efter længere tids svaghed afgået ved døden 69 år gammel. For nogle år siden afstod han malerforretningen til sønnen Alfred Hansen, mens han med den yngste søn videredrev Farve- og Tapethandlen.
Slagteriarbejder Johs. Rasmussen, Skovvej, er død pludselig. Han blev 69 år. Han var gennem 33 år ansat på Gråsten Andelsslagteri, og bestred kassererposten inden for Slagteriarbejdernes Fagforening gennem 27 år.

14-4-1958 Fhv. slotsgartner N. Chr. Nielsen død. Forhenværende overgartner Chr. Nielsen, tidligere Gråsten, er afgået ved døden. Han var i årene fra Genforeningen og op til 1936 slotsgartner her og boede på Gråsten Slot.

Image 15-4-1958
15-4-1958 Årets gang inden for DSK. Den lokale afdelig af DSK afholdt lørdag aften generalforsamling. Formanden, J. Andersen, bød velkommen og mindedes i smukke ord de i årets løb afdøde kammerater, Herm. Falkenberg, Georg Jessen og N. A. Christensen. Derefter gav formanden en interessant beretning om årets gang, bl.a. nævntes sommerudflugt til Kegnæs og Fynshav, årsmøde i Broager, nedlæggelse af kranse på våbenstilstandsdagen ved de faldnes mindesmærker i Gråsten og Rinkenæs. Foreningen tæller nu 95 kammerater og 13 damer.

Image 22-4-1958
22-4-1958 Sognerådsmøde. Rinkenæs sogneråd har på et møde bl.a. behandlet:

Image
Købmand G. J. Jessens forretning ca. 1960. Foto Chr. Klinge. (B00404)

Image 25-4-1958
25-4-1958 Jubilæum på Husholdningsskolen. Forstanderinderne Olga Reppien og Ebba Drewes kan til maj fejre 25 årsdagen for deres overtagelse af Gråsten Husholdningsskole. Det er ligeledes 25 år siden Gråsten Husholdningsskoles Elevforening blev stiftet, så i den anledning arrangeres der den 3. maj et jubilæumselevmøde på Hotel Gråsten.

29-4-1958 Valg af skolekommission. Gråsten nye sogneråd holdt onsdag aften møde på Rådhuset.
Af efterretningssager var bl.a. trafikken på havnen: Indgået 482 skibe med samlet tonnage på 38.912 tons. Udgået 51.191 stk søer og 2390 stk kreaturer.
Valget af skolekommission for perioden 1. maj 1958 til 31. april 1962 blev efter nogen drøftelse: