Februar 1958

Image 28-1-1958
5-2-1958 Gråsten Rebslageri nedbrændt. Natten til i går udbrød en voldsom brand i Gråsten Rebslageri, Børstenbinderi og Træskofabrik på Stængeroddevej i Gråsten. Branden menes at være brudt ud ved 3-tiden, da den blev opdaget. Gråsten og Rinkenæs frivillige brandværn var hurtigt på stedet, men ilden havde imidlertid fået godt fat i de let antændelige materialer, så bygningen var snart omspændt af flammer. Branden var under kontrol ved 8-tiden. Ilden menes at skyldes en fejl i den elektriske installation.

Image
Efter branden i Rebslageriet (b923) Foto: Klinge.

Image
Forrest ses Gråsten Rebslageri. Lager og værksted. Til venstre ses boligen (b2032)

Image 5-2-1958
8-2-1958 Afstemningsfest på Hotellet. Gråsten Ungdomsforening mindes Afstemningen med en fest på Hotel Gråsten mandag den 10. februar. Skuespilleren Frk. Handberg Sørensen, Aarhus, vil opføre eenakteren "Rejsen til de grønne skygger"

7-2-1958 Ny formand for Renovationslauget. Gråsten Renovationslaugh har holt generalforsamling. Bagermester H. Heins, Alnor, bød velkommen, og mindedes Laugets afdøde formand kommunesekretær Viggo Blønd.

Image 8-2-1958
10-2-1958 To borgerlige lister. En kreds af borgrlige vælgere i Rinkenæs kommune har på et møde i Rinkenæshus foretaget opstilling af kandidater til sognerådsvalget den 4. marts.

Image 15-2-1958
18-2-1958 75 års fødselsdag. En af Gråsten bys kendte og dygtige håndværkere, bogtrykker August Ritscher, Nygade, fylder i morgen 75 år. Ritcher er rask og rørig og i aktivitet den ganske dag i sit trykkeri.

Image
Fra A. Ritschers trykkeri (b2084)

Image 20-2-1958
20-2-1958 Pigespejderne skifter fører. Ved pigespejdernes forældremøde forleden bød tropsfører, fru Aabenhus, om at måtte blive fritaget for hvervet. Hun har gennem 6 år gjort et stort inden for pigespejderne i Gråsten. Fru Thalwitzer, Sønderborg, bragte hende en tak for hendes smukke indsats. Som ny fører for troppen valgtes derefter fru lærer Polke.

Image 22-2-1958
24-2-1958 Stort pengetyveri. Hos købmand H. J. Jessen, Konkel 9, Gråsten, blev sent lørdag aften stjålet en pangekasse med 2000 kr. Allerede i søndags var gerningsmanden anholt. Det var skibsværftsarbejder Max Steffesen, Gråsten. Han blev fængslet i 8 dage.

Image 27-2-1958
27-2-1958 Roklubben optager håndbold i programmet. Ved generalforsamlingen oplyste Nic. Bøttcher at såvel medlemstal som antal roede kilometer har været stigende i det forløbne år. Klubben har fået en ny 4-årers outrigger, så klubbens bådetal er herefter 14. Uden for rosæsonen driver klubbens medlemmer gymnastik og efter idrædtshallens rejsning har man optaget håndbold i vintertræningen.