Januar 1958

 Image 4-1-1958
8-1-1958 Juletræsfester. Slagteriarbejderne samlede forleden 200 børn om juletræet på Hotel Gråsten. Socialdemokratisk kvindeudvalg arangerede juletræsfest forleden på Adsbøl Kro, hvor der var fælles kaffebord, taler og oplæsning samt sketch.

7-1-1958 Dødsfald. Efter længere tids sygdom er slagtermester Peter Jørgen Kistrup død i en alder af 56 år. Han var født i Holbøl og har siden sidst i 20'erne drevet en god og omfattende slagterforretning i Rinkenæs.

Image 10-1-1958
10-1-1958 Hamburger Sport-Verein i Gråsten-hallen. Gråsten Badmintonklub får nogle travle dage i morgen og søndag, idet de får besøg af HSV Hamborg, som sender sin badmintonafdeling herop til en venskabelig klubkamp. Spillerne ankommer til Gråsten i morgen eftermiddag, hvorefter de inkavrteres i hjemmene. Om aftenen afholdes en lille festlighed for gæsterne på Akselhus.

10-1-1958 Fjerkræ udstilling på Alnor Kro. I morgen og søndag afholdes på Alnor Kro en udstilling af pryd- og dværghøns fra hele Nordslesvig. Det er første gang der afholdes en fælles sønderjysk udstilling for disse fjerkræarter.

18-1-1958 60 års fødselsdag. En af byens kendte og ansete borgere, vinhandler Viggo Henriksen, Borggade, fylder i dag 60 år. Viggo Henriksen er født i Odense og blev uddannet som bankmand. Ved genforeningen i 1920 kom han til Sønderborg. 1. januar 1931 kom han til Gråsten og overtog Andr. M. C. Holst' Eftflg.'s vinforretning, som siden genforeningen havde været drevet af Jens M. Ferdinand, der nu var afgået ved døden.

Image
Der tappes vin på flasker i Henriksens vinhandel ca. 1955. Personer ukendt. (B2070)

Image
Viggo Henriksens vinhandel i Borggade ca. 1955. (B2068)

Image 16-1-1958
17-1-1958 Guldbryllup. Gartner Friedrich Boller og Hustru Frida kan imorgen fejre guldbryllup. Friedrich Boller, der er født i Holsten, hvor han lærte gartnerfaget, kom i 1909 til Gråsten, hvor han ansattes hos godsejer Hansen, Palæet. Senere blev han gartner hos kunstmaler Nissen, Årsbjerg, hvis have og parkanlæg han anlagde. I 1917 bosatte de sig i Rinkenæs Nederby, og oprettede et gartneri, som nu vidreføres af en søn.

Image 28-1-1958
29-1-1958 Militærkoncert. Slesvigske Fodregiments Musikkorps musicerer i Gråsten den 4. februar kl. 14-15.

29-1-1958 Dødsfald. Efter længere tids sygdom er invaliderentemodtager Hans H. Damm, Konkel, Gråsten, død på Statshospitalet i Sønderborg. Hans Damm var i mange år beskæftiget inden for træindustrien, og senere var han i en årrække staldkarl på "Den gamle Kro".