Marts 1958

Image 1-3-1958
1-3-1958 Gråsten Andelsslagteris generalforsamling.

Andelshaverne får en efterbetaling på over 2 mill. kroner. På Generalforsamlingen takkede direktør H. N. Skensved af efter 35 år som leder af slagteriet . Den nye direktør bliver direktør H. Th. Bossen. 

Image
Den nye direktør H. Th. Bossen


Image 3-3-1958
Gråsten bank har afholdt generalforsamling.

Image 10-3-1958
10-3-1958 Kongens fødselsdag. Ligesom tidligere år arrangerer Gråsten Ungdomsforening i morgen en sammenkomst på Hotel Gråsten i anledning af Kongens fødselsdag. I Rinkenæs fejres dagen på Rinkenæshus. Her er det Rinkenæs Ungdoms- og Foredragsforening som indbyder.

11-3-1958 Ny sagkyndig ved motorprøver. Overbetjent Senger, Gråsten, har i København bestået prøven som sagkyndig ved aflæggelse af køreprøver.

Image 18-3-1958
18-3-1958 Filmforevisning i "Historisk Samfund". Historisk Samfund for Sønderjylland har holdt møde på Hotel Gråsten. Her talte museumsinspektør Poulsen, Frederiksborg, om de kulturelle og historiske strømninger, som altid var nordvendt.

Image 20-3-1958
24-3-1958 Nedsættelse af Ungdomsnævn i kommunen. Gråsten kommunen skal nedsætte et ungdomsnævn, hvoraf 4-6 medlemmer vælges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af de stedlige husholdningsorganisationer, husholdningsudvalg samt ungdomsorganisationer og andre stedlige organisationer der virker i ungdoms- eller aftenskoleundervisning.

26-3-1958 75 år. Skibsmægler Fr. Nissen, Stengeroddevej, fylder i dag 75 år. Fr. Nissen var gennem en lang årrække skibsmægler samt kgl. vejer og måler i Gråsten.