Logo

Image
Efter Gråsten Kommunes nedlæggelse 2006, har Historisk Forening for Graasten By og Egn fået overdraget retten til at bruge våbenet i dets virksomhed.

Om våbenet skrev avisen i 1948:

 29-6-1948
Gråsten har nu fået våbenbrev på sit byvåben.
Kommunen har fra Heraldisk Institut modtaget våbenbrev på sit nye byvåben, og dette er nu blevet sat i glas og ramme og ophængt i byrådssalen. Våbenskjoldet beskrives således:

i rødt skjold et sølv-slot med 3 gavle og 1 midterspir mellem bygningerne og sidegavlene, anbragt under en guldkrone og over en sølv-sild (som henvisning til Slottets henhørighed under Kronen og vigen Sildekulen i Nybøl Nor).

Gråsten Kommune er udelukkende givet ret efter derom gældende lov til at føre og lade gengive det afbildede våben.