Afleveringer

Hvordan gør du?

Hvis du skal flytte eller bare rydde op i skabe og på lofter, så kom ned til os med det du ellers ville skille dig af med, eller vi kommer ud til dig og afhenter det. Tænk på, at selv om tingene ikke har betydning for dig, så kunne de være af værdi i arkivets samlinger, og dermed til glæde for andre.

Arkivet er interesseret i personlige papirer som attester, breve, dagbøger, næringsbreve, regnskaber, soldaterbøger, pas, kort sagt papirer, der fortæller om enkeltpersoner og familier.

Det kan også være ejendomspapirer, bygningstegninger, skøder m.m. Også foreningspapirer som sports-, borger-, politiske- og kulturelle foreninger har interesse.

Billeder med f.eks. portrætter af beboere i kommunen, sportsbegivenheder, skolebilleder, huse og gårde gør god gavn i arkivets i forvejen store billedsamling.

Sådan foregår en aflevering:

Der findes flere muligheder for at aflevere materiale.

Du kan:

  • blot indlevere materialet som gave til arkivet.
  • lade os låne materialet til kopiering, og vi leverer originalen tilbage.
  • deponere materialet til opbevaring hos os, men med fuld ejendomsret over det.
  • testamentere materialet til arkivet, som så til sin tid overtager det og bevarer det for eftertiden.
  • klausulere indleveringen, så den pakkes ned og forsegles i en forud aftalt periode. I den tid får ingen, heller ikke den nærmeste familie adgang til at åbne for materialet.

Er du i tvivl om noget vedrørende afleveringer, så kontakt arkivet i dets åbningstid eller en af de frivillige medarbejdere.