Juli 1922

Marts 1922 August 1922

7-7-1922
“Nyt Missionshus i Graasten”, skal bygges. Det nuværende Missionshus er solgt og indrettet til husholdningsskole, så der er købt grund i bag Palæets Have.

11-7-1922
“Den nye Underret i Graasten”, er blevet vedtaget, og Slottet er nu ved at blive indrettet til domhus med retslokale, fangeceller, kontorer og bolig til dels dommeren og til både en gift og ugift politibetjent. Retssalen indtettes i den tidligere hertugelige spisesal. Der er planer om at bygge et arresthus på marken ved Slotsbakken.

13-7-1922
“Ringriderfesten” afholdes for 10. gang, og tirsdagen er hoveddagen hvor der ventes op mod 200 ryttere.

18-7-1922
“Havneanlæget” skrider planmæssigt frem. Jordarbejdet med banedæmningen ned til havnen går raskt fremad.

Dæmningen ned til havnen bygges. I baggrunden tv. Kurhotellet.
Dæmningen ned til havnen bygges. I baggrunden tv. Kurhotellet.
27-7-1922
“Det nye Missionshus”, bliver alligevel ikke bygget på den planlagte grund, da den måske skal bruges til Landbrugsskole.

Marts 1922 August 1922