Dobbeltegen i Rinkenæs

Da Rinkenæs nye skole på Stenvej blev taget i brug den 5. november 1945, blev den gamle bygget 1834 og udviet 1908, solgt til Peter Christiansen, Schönheim. 1. april 1946 solgtes gården til bagermester Heinrich Strøh, Gråsten.

Foran skolen voksede en dobbelteg, der skulle symbolisere Slesvig-Holsten. Det passede ikke Peter Christiansen, så han savede den ene stamme ned, og træet fremstod nu som en enkelt eg.

Image

Rinkenæs gamle skole Nederbyvej 51 med kun én eg på skolegården

Da det ikke var et smukt træ, besluttede H. Strøh omkring 1950 at fælde træet. Det skete, og ved opgravningen af roden kom en beholder til syne, der indeholdt nedestående dokument, der i oversættelse lyder:

Rinkenis 24 Marts 1898

D. 24 marts 1898 blev der her på skolepladsen plantet en dobbelteg ved jubilæumsfesten til erindring om det slesvig-holstenske oprør i året 1848. Særlig patriotisk sindede mænd her i kommunen bevidner dette ved deres egenhændig underskrift.

Af underskrifterne kan følgende identificeres.
Jakobsen, Amtsforstander. Benniksgård.
A. Wommelsdorf. stedfortrædende amtsforstander. Munkemølle.
Hans far havde iøvrigt deltaget i treårskrigen og været med som artillerist ved Egernførde.
W.L.Knutz. Sognefoged. Sognerådsformand
C.Jepsen. Skolerådsformand
P.H.Knudsen. Degn og skolelærer
Carl Petersen. Gæstgiver. Overkro
Prien. Postmester, Gråsten
Peter N. Holzen. Veteran fra 1848
Jürgen Thaysen. Tummelsbjerg
P.P.Korf. Nabo til Benniksgård
Heinr. Jensen, formand for Kampfgenossen Verein af 1870-71

Dokumentets forside (41kb)

Dokumentets bagside (16kb)