Marts 1922

Februar 1922 Juli 1922

 1-3-1922 Dampskibsforbindelsen genoptaget. Efter i nogen tid at have sejlet til Egernsund, ankom dampskibet i går eftermiddags også ind til Gråsten. Skibsrenden er nu så vidt farbar, og stormen i går har revet godt op i isen, så den planmæssige forbindelse vel nok snart igen kan iværksættes.

13-03-1922 Gråsten Slot

 16-3-1922 Slottets skæbne. Mange mærkelige bebudelser og formodninger er der mellem år og dag fremkommet vedrørende de sønderjyske slottes skæbne. Nu, da man troede det så godt som afgjort, at Landbrugsskolen skulle anbringes på Gråssten Slot, kommer der fra København et forlydende om, at slottet tænkes gjort til sommerbolig for Kronprinsen og hans vordende Gamalinde.


 20-3-1922 Gråsten Havn. Jordarbejdet kan påbegyndes snart. Firmaet Preisler & Wiese i Aabenraa der skal udføre entreprenørarbejdet med at afgravning af Stængeroddebakken og usfyldningen, kan måske starte om 2-3 uger.


 21-3-1922 Et attentat mod småbanen. Da Amtsbanetoget lørdag eftermiddag kørte på strækningen mellem Fiskebæk og Gråsten var der lagt en jernbaneskinne på tværs af sporet. Heldigvis blev det af togpersonalet opdaget i tide, så en ulykke derved blev undgået.

 23-3-1922 Østasiatik Kompagni. Under meget stor tilslutning – “Kurhotellets store sal var fuld optaget – holdt forfatteren Holger Rosenberg tirsdag aften et interessant og lærerigt foredrag om Østasiatisk Kompagnis historie, dets virksomhed og store betydning for dansk handel og industri, for hele Danmarks land og folk. Foredraget ledsgdes af en række smukke og interessante lysbilleder fra ØK’s plantager og filialer i Østen.

Februar 1922 Juli 1922