Alnor Skakklub

Arkivet hat fået indleveret 2 fine genstande fra Alnor Skakklub. Det er 2 præmier fra midten af 1940erne, en. Det er en blæksuger og en skakbrik – tårn. Begger har indgaveringer med præmietekst.

Vi udstiller tingene i vores montre i Arkivet, så du kan se dem.

Om Alnor Skakklub har vi fundet disse oplysninger på nettet:
Den 17. februar 1942 blev endnu en skakklub stiftet i Gråsten: Alnor Skakklub,
ligeledes under Dansk Arbejder Skakforbund. Den 17/2 1942 mødte 12
personer op på Alnor Kro for at stifte Alnor Skakklub. Der blev valgt en
bestyrelse.
Alnor skakklub holdt i knap 20 år. Den 20/9 1961 blev det på
generalforsamlingen vedtaget at opløse Alnor skakklub med en
kassebeholdning på 2210,23 kr. Der var flertal for at tilslutte sig Gråsten
Arbejder Skakklub. Da man mente at det ville styrke Gråsten. Det vedtages
derefter at skænke Gråsten Skakklub 500 kr. samt klubbens 2 skakure med
inskription. Det vedtages at følgende 9 personer betaler klubben 4
præmieobligationer som deponeres i Gråsten Bank.

Læs det hele her: Gråsten Skakklub 100 år

Skakbrik tårn med graveringer
Skakbrik tårn med graveringer – se på Arkiv.dk

Blæksuger med graveringer – se på Arkiv.dk

Skriv en kommentar