Forening

Historisk Forening for Graasten By og Egn

Formål

Foreningens formål, er at vække og nære interessen for egnens historie. Dette formål søges opnået ved:

  • At udgive historisk litteratur vedrørende Gråsten  by og egn eller emner i tilknytning hertil.
  • At drive lokalhistorisk arkiv som beskrevet i §11.
  • At afholde møder til fremme af lokalhistorisk interesse.
  • At værne om egnens historiske mindesmærker.

Historie

Historisk Forening for Graasten By og Egn er oprettet i 1975 af Poul Andersen. Et af formålene er som nævnt at drive et lokalhistorisk arkiv for Gråsten området, og et sådant blev oprettet samtidigt.

Foreningen og Arkivet er to selvstændige enheder med hver sit regnskab.

Medlemskab:

Du kan blive medlem af Historisk Forening for Graasten By og Egn ved at henvende dig til et bestyrelsesmedlem eller gå ned i lokal historisk arkiv.
Indmeldelser modtages selvfølgelig også pr. mail på
post(a)graastenarkiv.dk
Som medlem, vil du hvert år få årsskriftet udleveret på generalforsamlingen, eller tilsendt.
Du vil have mulighed for at deltage i foreningens aktiviteter så som den årlige udflugt, og foredragsaftener.

Foreningens adresse er formandens adresse:

Historisk Forening for Graasten By og Egn
Jørgen Chr. Clausen
Fiskbækvej 33
6300 Gråsten

tlf.: 29 44 98 80
forening(a)graastenarkiv.dk

Se Bestyrelsesmedlemmer

Det koster 125,- årligt at være medlem.

Der kan betales til i arkivet kontant eller til foreningen her:

MobilePay: 783049
Bankkonto: Sydbank 9570 7276354

Du vil efterfølgende (omkring 1. februar) få et indbetalingskort fra betalingsservice næste gang der opkræves kontingent. Dette kan bruges til at tilmelde betalingen hos PBS.