Gråsten skole

Den første skole i Gråsten omtales i 1699. Det var et hus, som grev Ahlefeldt overlod degnen til fri bolig, og i en stue i dette hus fik børnene undervisning.

Image
Gråsten’s ældste bevarede skole opført 1783 af hertug Frederik Christian I.

I løbet af 1700 tallet stiger børnetallet, og hertug Frederik Christian I beslutter i 1783 at opføre en ny skole. Bygningen eksisterer i dag og ligger i skolegade.

Image
Den gamle skole i Skolegade.

Over indgangen lod hertugen indmure en sandstensplade med indskriften: In Gloriam Dei Et Salutem Proximi – Til Guds ære og næstens vel. Skolen blev hurtig for lille, og men lejede sig ind i nabobygninger. Denne situation var uholdbar og i 1899 blev den nye store skole indviet.Skolen havde 4 klasseværelser, og er centrum i det nuværende skolekompleks.

Image
Gråsten skole der i 1899 afløste skolen fra 1783.
Image
Gråsten skole.
Image
Skolens første hovedbygning med skoleinspektørens bolig til højre.
Image
Gråsten skoles lærerkollegium ca. 1923.

I 1920 blev der oprettet en mellemskoleklasse, og i 1923 kunne de første elever i Gråsten tage mellemskoleeksamen. Der oprettedes nu en realklasse, og i 1924 dimmitteredes de første realister.

Image
Hovedbygningen med en af tilbygningerne.

I 1945-46 blev skolen udvidet med 2 klasseværelser, en festsal, et skolekøkken og en pedelbolig, men allerede i 1958-62 udvidedes skolen yderligere med fløjen mod Skolegade. Her blev plads til 8 klasseværelser og en række faglokaler samt skolebibliotek. Da elevtallet stadig voksede, blev der i 1970 bygget en fløj langs med Johs. Kochvej.
I 1920 begyndte Gråsten skole som dansk skole med en lærerstab på 8 lærere og ca. 170 elever, og i dag er der 55 lærere og ca. 560 elever.