Arkivet


 Folder om Gråsten Lokalhistoriske Arkiv

Arkivet er oprettet i 1975 samtidig med Historisk Forening for Gråsten By og Egn, begge med assurandør Poul Andersen som leder. Fra 1977 til 1999 var arkivet en afdeling af biblioteket i Gråsten, hvorefter det drives af Historisk Forening, først med støtte fra Gråsten Kommune. Fra 2007 med støtte fra Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Samvirke (www.skla.dk )

Arkivet flyttede i efteråret 2018 fra kælderen uder Ahlmannsparken til nyindrettede lokaler på Nygade 14.
Der arrangeres jævnligt udstillinger og forevisninger.

Arkivet har et arkivudvalg, der sammen med arkivlederen udstikker retningslinierne for arkivets drift.


Arkivets dækningsområde er den tidligere Gråsten Kommune, der næsten svarer til kortudsnittet herunder:

Forsiden

Arkivet er med i paraplyorganisationen
Sønderborg Kommunes Lokalhistoriske Arkivsamvirke www.skla.dk

Lokalihistoriske Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS )

Sammenslutningen af Lokal Arkiver (SLA)