1922 Gråsten Avis

Graasten Avis

Image

udkom hver dag, undtagen søn- og helligdage, fra 1-10-1920 til 12-1-1932.
Avisen var en særudgave af Dybbøl-Posten, og dækkede foruden udenlands og landsstof, især Als og Sundeved.
Der er ikke mange artikler om Gråsten, oftest kun små notitser.

Alle udklip fra 1922 er fra Graasten Avis.

1922 Januar

1922 Februar

1922 Marts

1922 Oktober

1922 November

1922 December