Februar 1922

Januar 1922 Marts 1922

23-2-1922
Ulykkestilfælde. Under losning af materialet til havneanlægget var arbejder H. Thomsen her fra byen så uheldig at få højre hånds tommelfinger så slemt klemt, at der er fare for at den må amputeres.

23-2-1922
Et spisested for havnearbejderne vi med det forestående havnearbejde for øje blive indrettet i Kurhotellets kælderværelse.

Januar 1922 Marts 1922