November 1922

Oktober 1922 December 1922

7-11-1922
Husholdningsskolen starter et nyt kursus hvor 10 unger piger er tilmeldt. Der er fremgang for skolen. Et nyt biografteater søges indrettet af Købmand Stehr i dennes ejendom i Storegade. Foreløbig benyttes hotel Gråstens lokaler til fremvisninger.

13-11-1922
Stormfloden 1872. Det er denne dag 50 år siden, at den hidtil værste stormflod hærgede det sydlige Danmark. Hr. H. B. Møller fortæller om begivenhederne i Gråsten.

Vandet strømmer over Fiskenæsdæmningen og fylder Østersøen.
Vandet strømmer over Fiskenæsdæmningen og fylder Østersøen.

15-11-1922
Adsbøl Kro sælges til forpagteren Gæstgiver Lohmann. Havnekommissionen skal nu til at planlægge hvordan havnen skal indrettes med pladsen, pakhuse, spor og køreveje.

15-11-1922
Og så er der ved at komme elektricitet til Rinkenæs, Alnor og Adsbøl. Stillingen som værkfører på elektricitetsværket i Gråsten opslåes ledig.

Den nuværende Adsbøl Kro er bygget i 1919.
Den nuværende Adsbøl Kro er bygget i 1919.

29-11-1922
Rottekrigen. Bekæmpelsen af rotterne i Gråsten er stadig ikke kommet i gang. Sognerådsformand Jacobsen redegør for hvor langt sagen er nået. 
29-11-1922
I Stengeroddebakken skal der snart opføres et dampvaskeri og badeanstalt, og for hele Stengerodskovarealet er der nu udarbejdet byggeplaner, så byggeriet i den nye bydel kan snart gå i gang.

Oktober 1922 December 1922