Oktober 1922

September 1922 November 1922

1922-10-06
5-10-1922. Ungdomsforeningen har haft sit første møde på Hotel Gråsten. Brandvæsenets mekaniske stiger er ankommet, og blev fremvist for sognerådet.

Ungdomsforeningen spiller teater i 1920'erne.
Ungdomsforeningen spiller teater i 1920’erne.

1922-10-07
7-10-1922. Jordarbejdet ved havneanlægget er ved at være færdigt, og havnepladsen kan snart laves. Stengerodbakken vil herefter være gået over i historien. Gråsten Statsskovdistrikt oprettes, og P. O. Johanssen ansættes som skovfoged. Nyt skibsværft. Der er planer om et nyt skibsværft uden på Fiskenæs.

1922-10-20
20-10-1922. Efterårsarbejde og havnefoged. I Asdsbøl går efterårsarbejdet i marken godt fremad. Den nye havn i Gråsten får ansat en havnefoged, nemlig skipper Johannsen, Dybbøl. Johannsen flytter selvfølgelig til byen, og en af de første anskaffelser på havnen bliver en slæber til at bugserer skibe ud og ind af havnen.

1922-10-26
26-10-1922. De Faldnes Minde og slagterisagen. Indsamlingen til et mindesmærke over de faldne Gråstenere under 1. Verdenskrig, er netop blevet sat i gang. Tegningerne til Andelsslagteriet i Gråsten går trægt, der mangler stadig 7000 af 12000 tegninger af svin, før et slagteri kan løbe rundt. Udvalget arbejder positivt videre.

Mindestenen for de faldne placeret ved Gråsten Slot, tæt på landevejen.
Mindestenen for de faldne placeret ved Gråsten Slot, tæt på landevejen.
September 1922 November 1922