Bestyrelsesmedlemmer

Foreningen har pr. januar 2023 følgende bestyrelses medlemmer:

FormandHanne Næsborg Andersen
forening@graastenarkiv.dk
61 65 64 48
NæstformandJørgen Christian Clausen
spliidclausen@gmail.com
29 44 98 80
SekretærLone Jørgensen27 99 98 46
Kasserer Ib Krogh-Nielsen74 67 88 81
Arkivleder Preben Vagn Knudsen24 24 90 67
 Mogens Jacobsen74 65 00 42
 Hardy Johansen20 23 42 30
 Anne Marie Brodersen40 14 24 90
 Lisbeth Kistrup21 26 45 33
Rasmus Johannsen40 56 60 00