Januar 1922

1922 Gråsten Avis Februar 1922

10-1-1922
Nyt Biografteater. Efter forlydende agter købmand Stehr at oprette et biografteater her i byen. Ved ombygning af Hr. Stehrs ejendom skal efter forlydende skaffes lokale til teatret.

Købmand Jul. F. Jørgensen, her i en årrække, indtil han flyttede til Haderslev, drev en Manufakturforretning her i byen, er afgået ved døden i sit hjem i Haderslev, 80 år gammel.

11-1-1922
Gråsten Avis’s kontor i Jernbanegade er nu åbent hele dagen, og alt bladet vedrørende ordnes for fremtiden herfra.

12-1-1922
Pastor Troensegaard Hansen. Efter forhandlinger med Kirkeministreriet har Finansudvalget tiltrådt, at Pastor Troensegaard Hansen, Gråsten og Adsbøl får tillagt anciennitet, som var ahn ansat 1901. Han har siden 1898 virket i gejstlig gerning, men først 1921 blev han ansat i en pensionsberettiget stilling.

12-1-1922
Bøller på spil. Politiplakaterne ved stierne omkring i Slotshaven er i den sidste tid gentagne gange fundet revne ned, og påtegnet med forskellige blyantbemærkninger. Selv om det ikke er lykkedes at opdage gerningsmændene, så mener man dog at have et signalement af dem, og det er at håbe, at den slags drengestreger snart må få løn som fortjent. Sagen er meldt til politiet.

17-1-1922
Søndagsskolen.
Hver søndag middag samles Søndagsskolens børn til undervisning i Slotskirken. Der deltager både større og små drenge og piger. Skolens arbejde i fjord forår med sognepræsten som leder og nogle damer og herrer her fra egnen som lærere og lærerinder. Søndagsskoleernoget forholdsvis nyt, men der samles omkring 50-60 børn til timerne.

19-1-1922
Gråstenske planer. Havnen og slagteriet. Efter alt at dømme vil det inden længe projekterede havneanlæg nu snart blive sat i arbejde. Der vil skaffes arbejdetil byens arbejdsløse, og en meget betydelig betingelse for byens trivsel vil ved Gråstens havns virkeliggørelse være sikret.
Og der er også planer fremme om oprettelsen af et eksportslagteri. Et konsortium har haft til opgave at følge et af de herværende slagtehuse omdannet til eksportslagteri.

19-1-1922
Gråsten Slot som Domhus. Der er ført mange forhandlinger, i hvert fald har der været mange forslag fremme om Gråsten Slots fremtidige skæbne. Efter Staten har overtaget Slottet, og hvad dertil hører, er der for mange sider overvejet bådedet ene og det andet. Senest er drøftet Slottets indretningtil landbrugsskole eller KOngebolig. Men mon ikke just Slottet , også hvad rentabiliteten angår, er allerbedst egnet som domhus.

21-1-1922
I Slotsparken er man for tiden i færd med at hugge ud i beplantningerne. Således fældes alle de store granner i den ende af haven der grænser ud mod slotsbjerget. Der skal desuden tyndes i forskellige andre gamle træ grupper. Men der går et stykke historie med de gamle træer. De er deres 300 år gamle. De har set Hertugelige Højheder og mange fornemme honeratorus gå ind under deres skygge.

1922 Gråsten Avis Februar 1922